Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 14 – 16 CZERWCA

Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Gimnazjum im. mjr. Jan Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie. Podczas obrad podjęta została uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn płk. Janowi Piwnikowi ps. „Ponury oraz uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn mjr. Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt”.

***

Na zaproszenie Banku Spółdzielczego w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski będzie gościem uroczystego spotkania z okazji „Święta Spółdzielczości Bankowej” (godz. 15.00, Dworek Binkowski).

***

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik spotkają się z Dyrektorem Generalnym Głównego Urzędu Miar Andrzejem Hantzem, Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego Pawłem Oraczem oraz rektorem Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesławem Trąmpczyńskim. Rozmowa dotyczyć będzie studium wykonalności Głównego Urzędu Miar.

***

Wicemarszałek Renata Janik uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

***

Obradować będą Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Edukacji, Kultury i Sportu. W posiedzeniu Komisji weźmie udział członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

O godz. 8:30 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

W porządku obrad:

 1. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r.
 3. Informacja z „Realizacji Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego” w latach 2016-2018.
 4. Przyjęcie Planu pracy komisji na II półrocze 2019 roku.

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się o godz. 12.30.

W tematyce:

 1. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2; wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28a; wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej 14.
 5. Informacja z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, za rok 2018.
 6. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
 7. Informacja dotycząca bieżących działań w zakresie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Informacja dotycząca realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (INPLAMED WŚ”), współfinansowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020.
 9. Informacja dotycząca realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” („e-Pracownie WŚ”), współfinansowanego w ramach RPO WŚ 2014 – 2020.
 10. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2019 r.

***

W Centrum Konferencyjnym Sanatorium „Marconi” w Busku – Zdroju Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa uczestniczy w VI spotkaniu Sieciującym B2B i Misji Gospodarczej „Świętokrzyski Trójkąt Uzrowiskowy – Nowe Horyzonty”. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem spotkania jest promocja potencjału gospodarczego województwa oraz regionalnych usług uzdrowiskowych na rynkach zagranicznych. To już VI edycja tego wydarzenia. Każda z poprzednich odsłon cieszyła się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców z branży uzdrowiskowej, mediów oraz przedstawicieli władz samorządowych w regionie. Co roku wydarzeniu towarzyszy również przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców, dziennikarzy oraz zagranicznych ekspertów z branży turystyki prozdrowotnej. W tym roku są goście zagraniczni z Wielkiej Brytanii, Argentyny, Belgii, Danii, Norwegii, Rosji, RPA, Szwecji, Ukrainy i USA.

15 czerwca

Sobota będzie kolejnym dniem uroczystości na Wykusie, polanie nieopodal Wąchocka, która była leśną twierdzą oddziałów Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. O godz. 11.00 w Starachowicach odsłonięta zostanie rzeźba Mariana Świderskiego ps. „Dzik” oraz Edmunda Rachtana ps. „Kaktus”, następnie o godz. 15.40 wprowadzeniem sztandarów na Polanę Wykusową rozpoczną się główne uroczystości: odsłonięcie tabliczki pamiątkowej w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, podniesienie flagi na maszt, polowa msza święta w intencji mjr. „Nurta” i Jego Żołnierzy, wręczenie Policyjnych Honorowych Odznak Zasługi im. „Ponurego” — Apel poległych i złożenie kwiatów. W wydarzeniu weźmie udział marszałek Andrzej Bętkowski.

***

Po raz 8 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu organizuje ostrowieckie Senioralia. Seniorzy swoje święto będą obchodzić przez dwa dni. 15 czerwca podczas konferencji naukowej nastąpi uroczyste otwarcie Senioralii 2019 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości (godz. 10.00 ). Gościem wydarzenia będzie wicemarszałek Renata Janik. 16 czerwca o godz. 15.00 seniorzy spotkają się w Parku Miejskim. Wystąpi chór UTW, a sekcje artystyczne MCK zaprezentują się w koncercie „Młodzież Seniorom”.

***

Na zaproszenie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Głuchych „Cisza” w Kielcach wicemarszałek Renata Janik będzie gościem jubileuszu 5 – lecia działalności Stowarzyszenia (godz. 12.00, Restauracja „Stary Młyn” Morawica).

16 czerwca

Marszałek Andrzej Bętkowski będzie gościem Dni Ożarowa 2019 – wspólnie budujemy nasz region!

***

Jubileusz 60 – lecia posługi kapłańskiej obchodzi ksiądz prałat Bogdan Lipiec ze Starachowic. W uroczystościach rocznicowych weźmie udział marszałek Andrzej Bętkowski.

***

W Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbędzie się finał konkursu „Jawor – u źródeł kultury”, którego gościem będzie wicemarszałek Renata Janik. To kolejna edycja wydarzenia, którego celem jest promocja kultury ludowej regionu oraz uhonorowanie twórców, artystów i wykonawców, którzy przyczyniają się do wzbogacania naszego dziedzictwa, budują tożsamość regionu i pielęgnują tradycje.

***

Wicemarszałek Renata Janik będzie także gościem Dni Chęcin (godz. 17.30).

***

Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa będzie gościem Finału Pucharu Polski na Szczeblu Okręgu (godz. 16.00. Stadion Suzuki Arena).