900a9829

Zakończył się 57. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

W Kielcach zakończył się 57. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W głównych uroczystościach na Placu Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wziął udział marszałek Andrzej Bętkowski.

Uczestnicy marszu uhonorowali pamięć Legionistów, składając kwiaty pod Pomnikiem Czwórki Legionowej, przed budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury oraz na cmentarzu wojskowym. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem „Bez 6 sierpnia 1914 r., nie byłoby 11 listopada 1918 r.”

W marszu brało udziału 150 piechurów, którzy w ciągu 6 dni pokonali 120 km.  Przeszli drogę, jaką pokonali strzelcy Józefa Piłsudskiego, którzy 6 sierpnia 1914 roku wyruszyli z krakowskich Oleandrów w I Kompanii Kadrowej.

Marsz z krakowskich Oleandrów

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze „Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kompania Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, już od ponad 50 lat (42 lata po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.