Zaprzysiężenie nowego prezydenta Starachowic

Zaprzysiężenie nowego prezydenta Starachowic

W Starachowickim Centrum Kultury 9 grudnia, podczas uroczystej sesji Rady Miasta zaprzysiężony został na prezydenta Starachowic Marek Materek. W uroczystości wzięli udział marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak.

25-letni Marek Materek jest najmłodszym prezydentem w Polsce.

Marszałek Adam Jarubas podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Starachowicach podziękował poprzedniemu prezydentowi Sylwestrowi Kwietniowi za pracę i życzył nowemu włodarzowi Markowi Materkowi, aby był prezydentem wszystkich mieszkańców miasta.