O współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami

O współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami

Współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami poświęcone było spotkanie przedstawicieli Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z reprezentantami podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Forum Gospodarczym Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyli w nim Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku, marszałek Adam Jarubas i członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

O taką możliwość wymiany poglądów zabiegały obie strony, szczególnie jest to ważne u progu nowej perspektywy finansowania unijnego. Tematem przewodnim rozmów były istniejące i planowane instrumenty wsparcia finansowego przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem relacji łączących naukę z gospodarką. Przedstawiciele Forum Gospodarczego mówili o barierach i zagrożeniach w rozwoju firm, szansach rozwojowych oraz oczekiwanych formach współpracy z samorządem województwa.