Trzeba angażować młodych – wyzwanie dla władz Związku Żołnierzy AK w kolejnej kadencji

Trzeba angażować młodych – wyzwanie dla władz Związku Żołnierzy AK w kolejnej kadencji

Major Zbigniew Mielczarek po raz kolejny został prezesem Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach. Jego zdaniem jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata jest angażowanie w działalność Związku młodszego pokolenia. W obradach IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Kół ŚZŻAK uczestniczył wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz i Karol Fijałkowski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Major Zbigniew Mielczarek będzie już trzecią kadencję pełnił funkcję prezesa. Podczas zjazdu wybrano również siedmioosobowe Prezydium Zarządu Okręgu, które ukonstytuuje się podczas najbliższego posiedzenia i wybierze ze swojego grona wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza.

Mijająca kadencja została dobrze oceniona przez delegatów i uczestników Zjazdu. – Gratuluję panu prezesowi Mielczarkowi „ruchów ku przyszłości”, bo odmładza on struktury Związku na terenie województwa świętokrzyskiego. Część kół zasilanych jest członkami zwyczajnymi, mogącymi pełnić funkcje w zarządach kół czy też okręgów – podkreślił dr Piotr Kurek, przedstawiciel Zarządu Głównego ZŻAK.

Obecna na zjeździe wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz podziękowała prezesowi Mielczarkowi za dotychczasową współpracę, za działalność na rzecz Związku i środowiska kombatantów. – Ilość kół maleje, w związku z powyższym należy angażować młode pokolenia w działalność związkową, po to żeby kultywowały pamięć o naszej historii – mówiła Beata Oczkowicz.

Wicemarszałek Grzegorz Świercz podkreślił, że ŚZŻAK to jedna z najprężniejszych organizacji spośród skupionych w Wojewódzkiej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych. Również podziękował za wytrwałość i pracę na rzecz środowiska kombatanckiego i całego województwa świętokrzyskiego. – Jak Państwo widzicie, mimo że Europa się zmieniła i często nasi dawni wrogowie są naszymi przyjaciółmi i współpracują z nami, to zapotrzebowanie na wiedzę, na pamięć, na historię są bardzo żywe. Młodzież interesuje się historią II wojny światowej, powstają grupy rekonstrukcyjne, często ta tematyka jest podejmowana w literaturze, filmie, w sztuce. Jest to wiecznie żywe w naszym narodzie. Bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy dumni. Myślę, że Związek w następnej kadencji będzie działał jeszcze prężniej, czego serdecznie Państwu życzę – mówił wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Według prezesa Zbigniewa Mielczarka dalsze „odmładzanie” struktur Związku jest jednym z ważniejszych zadań na najbliższą kadencję. – Nas, kombatantów, jest z roku na rok coraz mniej, młodsi mają więcej siły i energii, by kontynuować działalność związku – podkreślał.

W czasie zjazdu pamiątkowym medalem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej został wyróżniony Adam Kowalik z Wąchocka, członek Związku bez uprawnień kombatanckich, inicjujący w swoim środowisku wiele przedsięwzięć mających na celu upamiętnianie żołnierzy AK.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej powstał w 1989 roku. W jego szeregi wstąpiło wówczas 60 tys. byłych żołnierzy AK. W województwie świętokrzyskim do Związku należy około 1300 osób. Najważniejsze cele organizacji to integrowanie środowiska kombatantów i pomoc socjalna na ich rzecz oraz zachowanie i propagowanie pamięci o przeszłości.