Folklorystycznie w Chmielniku

Folklorystycznie w Chmielniku

Zespoły pieśni i tańca, śpiewacze oraz soliści prezentowały się na Rynku w Chmielniku podczas Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Popisy taneczne i wokalne artystów podziwiał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Przeglądowi towarzyszyła uroczystość wręczenia Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury za 2012 rok.