Kolejna inwestycja UJK zapleczem dla kierunku lekarskiego

Kolejna inwestycja UJK zapleczem dla kierunku lekarskiego

Nowy obiekt za ponad 11 mln zł powstanie w ciągu roku na terenie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach. Centrum Rehabilitacji i Sportu będzie inwestycją ważną dla dalszego rozwoju uczelni, ponieważ ma być również zapleczem dla kierunku lekarskiego, o uruchomienie którego stara się UJK. Pre-umowę na dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 podpisał z władzami uczelni marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Obiekt o powierzchni ok. 2700 m kw. będzie miał m. in. halę sportową z zapleczem sanitarnym, boiska, magazyny na sprzęt sportowy, salę gimnastyki korekcyjnej oraz pracownię aktywizacji ruchowej. Poza tym powstanie zaplecze naukowo-dydaktyczne, składające się z  pracowni kinezyterapeutycznych, fizykoterapii, terapii manualnej, masażu i odnowy biologicznej. Utworzenie Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przyczyni się do rozwoju naukowego i dydaktycznego uczelni w obszarze sportu, rehabilitacji i zdrowia. Będą się tam odbywać zajęcia dydaktyczne w zakresie m. in. kształcenia ruchowego, metodyki nauczania ruchu czy sportu osób niepełnosprawnych. W planach jest również prowadzenie badań z monitorowania sprawności motorycznej i rozwoju biologicznego młodzieży.  

– Inwestycja umożliwi prowadzenie prac badawczych, bardzo istotnych z punktu widzenia społeczeństwa, w zakresie nauk o kulturze fizycznej i szeroko rozumianej rehabilitacji – mówił podczas spotkania prof. Jacek Semaniak, rektor UJK. Podkreślił, że to ważne dla uczelni przedsięwzięcie w kontekście ambicji uruchomienia kierunku lekarskiego, o co uniwersytet już w marcu br. złożył wniosek do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ale ważne również dla rozwoju całego województwa. – To element, który rzeczywiście służy nie tylko realizacji zadań związanych z rozwojem uniwersytetu, ale realizacji pewnej śmiałej wizji związanej z tematem ochrony zdrowia, promocją zdrowia i turystyką zdrowotna w regionie świętokrzyskim – podkreślił rektor.
– Mamy rzeczywiście taką strategiczną ambicję, żeby ten obszar turystyki prozdrowotnej, uzdrowiskowej, rozwijał się, żeby miał swój należyty priorytet w strategii rozwoju województwa – dodał Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Zapewnił, że samorząd województwa nadal będzie wspierał starania uczelni o utworzenie kierunku lekarskiego, bo jest to idea, wokół której powinny się skupiać wszystkie środowiska.

Nowoczesne zaplecze rehabilitacyjno-sportowe pozwoli uczelni również na rozwijanie nowych kierunków studiów z zakresu sportu, kultury fizycznej oraz medycyny sportu i rehabilitacji. Stworzy również warunki dla rozwoju naukowego kadry i transferu badań, którymi zainteresowane są lokalne kluby sportowe oraz instytucje zdrowia. W oparciu o infrastrukturę zostanie rozszerzona współpraca z klubami sportowymi, co bezpośrednio przełoży się na prowadzenie badań i wykorzystanie ich efektów w praktyce.

Całkowity koszt budowy i wyposażenia Centrum Rehabilitacji i Sportu to ponad 11 mln zł przy ponad 56-procentowym unijnym dofinansowaniu kwotą ponad 6 mln zł. W najbliższym czasie UJK podpisze umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, firmą Komplex Bud. W kwietniu 2015 roku w nowym obiekcie powinny się odbyć pierwsze zajęcia.