Certyfikaty dla świętokrzyskich producentów

Certyfikaty dla świętokrzyskich producentów

Certyfikaty „Jakość Tradycja” producentom z województwa świętokrzyskiego wręczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Izabella Byszewska, prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego podczas obrad Konwentu Marszałków, który odbywa się w Busku-Zdroju. Otrzymali je:  Pasieka Rodzinna Miody Napękowskie, Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska, Witana i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chmielniku. Rozpoczęła się również pierwsza część obrad merytorycznych, której tematem  jest polityka rolna w nowym okresie programowania.

System „Jakość Tradycja”, opracowany przez PIPRiL wspólnie ze Związkiem Województw RP, to pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli tradycyjnej żywności wysokiej jakości, uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości, a także zaakceptowany jako taki przez Komisję Europejską. Certyfikat otrzymują produkty żywnościowe wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Uznanie tego systemu za krajowy system jakości żywności daje jego beneficjentom możliwość skorzystania z mechanizmów wsparcia uczestnictwa w systemie i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych (Działania 132 i 133 PROW 2007-2013.

Tematem pierwszej części obrad merytorycznych jest polityka rolna w nowym okresie programowania. Jako pierwszy głos zabrał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. – Jesteśmy w okresie, w którym kończymy realizację PROW 2007-2013. Programujemy już intensywnie politykę rolną na lata 2014-2020. Chciałbym, aby środki z polityki spójności były przez państwa racjonalnie wykorzystywane. Zależy nam na trzech kierunkach – finansowaniu działań wodno-kanalizacyjnych, retencji – szczególnie na terenach nizinnych oraz odnawialnych źródeł energii. Chcemy, aby właśnie te obszary znalazły się w regionalnych programach operacyjnych. W tej perspektywie finansowej w większym stopniu będziemy koncentrować się na gospodarstwach średnich, przygotowaliśmy również pomoc dla gospodarstw małych, których w Świętokrzyskiem jest dużo. Chcę, abyśmy stworzyli definicję gospodarstwa preferowanego. Chcemy mieć w Polsce kilkaset gospodarstw, które będą konkurencyjne na rynku europejskim. Co ważne, będziemy jednym z pierwszych krajów, który składa pełną ofertę dotyczącą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i mam nadzieję, że pierwsze działania rozpoczniemy jeszcze w tym roku – powiedział minister Sawicki.