Ruszyła budowa obwodnicy Osieka

Ruszyła budowa obwodnicy Osieka

W Osieku marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak symbolicznym wbiciem łopaty zainaugurowali budowę obwodnicy Osieka w ramach II etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765, na odcinku Staszów – Osiek.

Inwestycja stanowi jedno z trzech kluczowych zadań, których realizacja doprowadzi do powstania najkrótszego szlaku łączącego stolice województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) zrealizowany został już pierwszy etap tego szerokiego przedsięwzięcia, czyli rozbudowy drogi Chmielnik – Staszów, a obecnie realizowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 z budową mostu przez Wisłę w Połańcu.

Pierwszy etap rozbudowy drogi nr 765 na odcinku od Staszowa do Osieka w ok. 80% został zrealizowany w roku 2013, natomiast zgodnie z harmonogramem prac, w 2014 roku wykonana zostanie dalsza część robót na ciągu zasadniczym oraz obwodnicy Osieka. Głównym celem budowy obwodnicy jest odciążenie ścisłego centrum Osieka, wyprowadzając pojazdy kierujące się w stronę przeprawy mostowej w Połańcu. Rozbudowywana droga nr 765 stanowić będzie docelowo szlak komunikacyjny łączący krajową drogę ekspresową nr S-7 od strony Jędrzejowa do planowanej autostrady A-4 w okolicach Kolbuszowej.
14 kwietnia, na terenie projektowanego ronda, które będzie stanowić włączenie do obwodnicy władze województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego oraz miasta Osieka dokonały symbolicznego wbicia łopaty pod budowę obwodnicy.
– Projekt rozbudowy drogi ze Staszowa do Osieka jest już w dużej części wykonany. Teraz jednak przed nami budowa obwodnicy Osieka, czyli inwestycja, która jest spełnieniem wieloletnich aspiracji i marzeń mieszkańców. Trzeba pamiętać, że na początku obwodnicy nie było w projekcie, ale udało nam się dołączyć to przedsięwzięcie za pozwoleniem Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest donatorem w imieniu polskiego rządu i Programu Polska Wschodnia, z którego ta inwestycja jest realizowana. Trzymam kciuki za pomyślną realizację i dokończenie projektu, gratuluję firmie TRAKT, która bardzo się stara, aby te prace przebiegły zgodnie z planem – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Budowa obwodnicy Osieka, jak i dokończenie rozbudowy drogi 765 ma zakończyć się do końca października 2014. Inwestycją zajmie się Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”, które wykona prace za blisko 32 miliony złotych. Zadanie w 85% dofinansowane zostanie ze środków unijnych w ramach PORPW.  

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl