Medal Gloria Artis dla Stanisława Nyczaja

Medal Gloria Artis dla Stanisława Nyczaja

Poeta, krytyk literacki i wieloletni animator życia literackiego w regionie świętokrzyskim – Stanisław Nyczaj otrzymał prestiżowe odznaczanie honorujące wybitne zasługi na polu kultury – „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal literatowi wręczył wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej pisarza.

Odznaczenie zostało nadane poecie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Słowo o jubilacie przedstawił Marek Wawrzkiewicz, prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, który podkreślił wkład poety w aktywną działalność kieleckich literatów, tworzących jeden z najliczniejszych oddziałów w kraju.

W imieniu władz samorządowych, gratulacje i podziękowania za wkład w rozwój kultury naszego regionu, jubilatowi – składał wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Stanisław Nyczaj – pochodzi z Kresów, do Kielc przeniósł się w 1972 roku, jest prezesem Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Opublikował ponad 20 indywidualnych książek. Poeta jest również organizatorem problemowych sesji literackich, plenerów literacko-plastycznych, spotkań w ramach Świętokrzyskiej Wiosny Literackiej oraz seminariów ogólnopolskich z udziałem pisarzy niewidomych i niedowidzących.

Do ważniejszych dzieł Nyczaja należą: „Przerwany sen”, „Płonący wodospad”, „Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczesnych”. Najnowszym wydaniem jest książka pt. „Arcymiara”.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl