Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

W Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa, prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w każdym z regionów. W spotkaniu zorganizowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli m.in. Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele samorządów lokalnych z województwa świętokrzyskiego, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podczas konferencji reprezentowali członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

Projekt Umowy Partnerstwa uwzględnia opinię środowisk uczestniczących w programowaniu kolejnej perspektywy finansowej oraz unijne wytyczne określające główne cele polityki europejskiej po 2013 r. Jest ściśle powiązany z zapisami dokumentów strategicznych w oparciu o które jest w Polsce prowadzona polityka rozwoju. Konsultacje organizuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i odbywają się w każdym z regionów.
Podczas spotkania dyskutowano o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych – nowym narzędziu służącym zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. – Przechodzimy do praktycznych rozmów, które pozwolą nam z rządem ustalić wspólną strategię negocjacyjną z Komisja Europejską. Spodziewamy się, że do końca roku zostanie zaakceptowany program regionalny. Ważną częścią tego programu i Strategii Rozwoju Województwa jest tzw. Kielecki Obszar Funkcjonalny, czyli Kielce wraz z otaczającymi gminami. Jeszcze nie zdecydowano ile gmin będzie go tworzyło, ale już dziś szukamy projektów, które będą służyć wszystkim. To samorządy lokalne same zdecydują co jest dla nich najważniejsze i jakie projekty mogą realizować razem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które wydzielona będzie pula około 5 procent wartości Regionalnego Programu Operacyjnego. Musimy więc ustalić priorytety – podkreśla marszałek Adam Jarubas.  


 
W drugiej części spotkania dyskusja dotyczyła już skali całego województwa. Każdy z partnerów społecznych mógł się wypowiedzieć, czy proponowane zapisy są dobre, czy należy coś zmienić, gdyż to ostatni moment, kiedy możemy coś korygować w zapisach do negocjacji z KE. – To kluczowe spotkanie, jeśli chodzi o dokument na linii rząd polski – Komisja Europejska. Jesienią odbędzie się kolejne, które tym razem adresowane będzie ściśle do naszych programów operacyjnych – zauważa Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
 
Członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski podkreśla, że należy czerpać doświadczenia z poprzedniego okresu programowania, który ocenia jako bardzo dobry pod względem wydatkowania unijnych pieniędzy przez nasz region. Podobnego zdania jest wiceminister Marceli Niezgoda. – Województwo świętokrzyskie ma najwyższy wskaźnik PKB spośród regionów Polski Wschodniej – przypomina minister. Dodaje, że przed Polską stoi ogromne wyzwanie. – Musimy mądrze się zastanowić, jak wydać te pieniądze, abyśmy po 2020 roku byli w stanie sami finansować swój rozwój. Być może to ostatni tak duży unijny budżet.  Polskie regiony będą stawać się coraz bardziej bogate i automatycznie trafiać będą do nas mniejsze pieniądze z Polityki Spójności – podkreślił Marceli Niezgoda.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl