Zalesianie może być ważnym czynnikiem rozwoju

Zalesianie może być ważnym czynnikiem rozwoju

Między innymi o wyzwaniach, jakie stoją w najbliższych latach przed Lasami Państwowymi rozmawiano podczas konferencji „Zrównoważony rozwój lasów w województwie świętokrzyskim”, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska zorganizował ją Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu. W spotkaniu uczestniczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, leśnicy oraz przedstawiciele samorządów.

– Gospodarka leśna w naszym regionie ma swoją tradycję, swoje osiągnięcia, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań. Są one dla nas szczególnie ważne w roku, w którym przypada jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych, w którym również została ogłoszona strategia dla Lasów Państwowych – mówił Tomasz Sot, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podziękował Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za dobrą współpracę. – To dobry przykład, jak można łączyć te elementy, które są z pozycji administracji rządowej, jak i samorządowej – mówił Piotr Żołądek, podkreślając, że Lasy Państwowe to najwyższe dobro narodowe i powinny pozostać państwowe. – Dzisiaj jak nigdy jest nam potrzebne bardzo mocne rozwijanie obszaru edukacyjnego. Z raportów naukowców wynika, że na całym świecie gwałtownie następuje wymieranie znaczącej ilości gatunków i to jest sygnał, że trzeba łączyć wysiłki. Cieszę się, że prowadzimy działania mające na celu dotarcie do młodego pokolenia.

Założenia Narodowego Programu Leśnego przedstawił podczas spotkania prof. dr hab. Kazimierz Rykowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Według założeń Programu do 2020 roku Polska powinna osiągnąć 30 procent lesistości kraju, a do 2050 roku powinna dojść do wskaźnika europejskiego, który wynosi 33 procent. Świętokrzyskie jest na czwartym miejscu w kraju pod względem potrzeb zalesieniowych – do 2020 roku należałoby w naszym regionie zalesić ponad 54 tysiące ha. – Nie chodzi tylko o powiększanie wskaźnika lesistości, ale o potraktowanie zalesień jako aktywnego czynnika rozwoju ekonomicznego i społecznego. To obszar, który powinien mieć swój program rozwoju na bazie tych gruntów, które należałoby w jakiś sposób ekonomicznie uaktywnić. Chodzi o wykorzystanie zdolności produkcyjnej przestrzeni, która da konkretne rezultaty ekonomiczne, a dodatkowo korzyści środowiskowe – mówił prof. Kazimierz Rykowski, zaznaczając, że obecnie w gospodarce leśnej dają się zauważyć takie tendencje jak zwiększone zapotrzebowanie na drewno przy jednoczesnym zwiększonym tempie wzrostu obszarów chronionych i powolnym tempie wzrostu obszarów leśnych. – Musimy sobie odpowiedzieć na ważne pytania: jak rozwiązać te dylematy, ile lasów potrzebujemy oraz jakich – podkreślał.

Podczas konferencji poruszano również zagadnienia związane z adaptacją lasów do warunków zmieniającego się klimatu w kontekście działań inwestycyjnych na obszarach leśnych, związanych z rozwojem regionu świętokrzyskiego.

Druga część konferencji odbyła się na terenie Nadleśnictwie Kielce, przy którym uroczyście otwarto Ośrodek Edukacji Leśnej. Prezentowane tam wystawy mają przyczynić się do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a w szczególności dzieci i młodzieży. Obiekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.