Pierwsze łopaty wbite. Ruszyła budowa bazy sportowej w UJK!

Pierwsze łopaty wbite. Ruszyła budowa bazy sportowej w UJK!

Uroczyste wbicie łopaty rozpoczęło budowę Centrum Rehabilitacyjno – Sportowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Na nowoczesną bazę sportową czekało wiele pokoleń studentów – podkreślał marszałek Adam Jarubas, który był gościem uroczystości.

Obiekt będzie służyć wszystkim studentom uniwersytetu, którzy obecnie mają zajęcia sportowe w kilkunastu miejscach na terenie miasta.

Koszt całkowity projektu to ponad 11 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi prawie 6, 3 mln zł. Inwestycja dotyczy budowy obiektu rehabilitacyjno-sportowego o powierzchni ok. 2700 m2. W obiekcie tym oprócz pomieszczeń o charakterze sportowym (hala sportowa z zapleczem sanitarnym, boiska, sezonowe magazyny na sprzęt sportowy, sala gimnastyki korekcyjnej oraz pracownia aktywizacji ruchowej), powstanie również zaplecze naukowo dydaktyczne, składające się z pracowni kinezyterapeutycznych, fizykoterapii, terapii manualnej, masażu i odnowy biologicznej. Utworzenie Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przyczyni się do rozwoju naukowego i dydaktycznego w obszarze sportu, rehabilitacji i zdrowia uczelni.

Obiekt ma być gotowy w marcu przyszłego roku. Nowoczesna baza sportowa umożliwi UJK uruchomienie nowego kierunku – wychowania fizycznego, natomiast z części rehabilitacyjnej centrum z pewnością będą korzystać studenci kierunku lekarskiego, który planuje utworzyć uczelnia.