Konferencja sadownicza w Sandomierzu

Konferencja sadownicza w Sandomierzu

„Potencjał gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo – warzywnego Ziemi Sandomierskiej” – to tytuł konferencji, która odbyła się na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat perspektyw i możliwości rozwoju produkcji owoców i warzyw. W konferencji uczestniczyli: Zofia Krzyżanowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski i Małgorzata Muzoł, Świętokrzyki Kurator Oświaty, radna Sejmiku. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu i Stowarzyszeniem Eksporterów Polskich.

Konferencja miała na celu nawiązanie kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikację istniejącej współpracy oraz promocję regionalnej produkcji owocowo-warzywnej na rynkach zagranicznych. Podczas spotkania poruszana była m.in. tematyka dotycząca specyfiki rynku owoców i warzyw w naszym kraju, potencjału sandomierskich producentów, roli organizacji pozarządowych we wspieraniu polskiego eksportu oraz możliwości rozwoju sektora rolno-spożywczego w regionie świętokrzyskim.

– Sandomierszczyzna to sadownicze zagłębie, a to każe się zastanowić, jak efektywniej łączyć siły, by sprzedawać więcej po lepszych cenach. Same grupy mają świadomość, że pojedynczo trudno konkurować. Stąd idea tego spotkania – aby wspólnie zaoferować Europie i światu to, co najlepsze. Producenci pokazali już, że potrafią tworzyć grupy producenckie, wykorzystywać środki unijne. Jabłko i Sandomierszczyzna są już trendem, który trzeba wspólnie promować. Wymaga to pracy, ale sadownicy mogą liczyć na wsparcie władz województwa. Oby dziś nawiązane kontakty szybko przekształciły się w relacje biznesowe – powiedział marszałek Adam Jarubas.

W konferencji uczestniczyli sadownicy, przedstawiciele grup producenckich, organizacji rolniczych i pozarządowych, instytucji państwowych oraz środowiska naukowego. Niezwykle ważnymi gośćmi konferencji byli też goście z zagranicy – przedstawiciele ambasad, związków rolniczych, grup producenckich i sami sadownicy. Patronami konferencji byli Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Niestety, z powodu obowiązków sejmowych żaden z nich nie mógł przybyć do Sandomierza.
List od Janusza Piechocińskiego odczytał wiceminister Andrzej Grabowski: “Jestem przekonany, że podjęte na tej konferencji rozmowy i ustalenia przyczynią się do dalszego wzrostu polskiej pozycji w Europie w dziedzinie sadownictwa” – napisał Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
Wiceminister Zofia Krzyżanowska zastępowała natomiast Stanisława Kalembę. – Sektor żywnościowy jest obecnie bardzo duży, a według danych popyt będzie się zwiększał. Będzie również zmieniała się jego struktura – zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości, ekologiczne będzie coraz większe – mówiła wiceminister Zofia Krzyżanowska.

Podczas licznych prezentacji zaprezentowano także korzyści płynące ze wspólnego działania producentów oraz możliwości eksportu ich produktów na Wschód – głównie do Rosji czy na Ukrainę.  Sandomierscy goście mieli okazję nawiązać nowe kontakty, które następnie mogły przerodzić się we współpracę zagraniczną.
Na konferencji był również obecny świętokrzyski eurodeputowany Czesław Siekierski. – Jabłko sandomierskie ze względu na panujący tu klimat i wysoką jakość gleb ma swój naturalny i oryginalny smak. Sadownictwo, które jest elitą rolnictwa, ma tu bardzo bogatą tradycję. Trzeba jednak się rozwijać, przetwarzać produkować takie rzeczy jak soki. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, zwiększać dochody. Aby zwiększyć eksport, który już teraz jest duży, trzeba zwiększać produkcję. Stąd konieczność wspólnego działania sadowników, przetwórców – mówił Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Natomiast, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, zwrócił uwagę na to, że już teraz sandomierscy sadownicy mają osiągnięcia. – Istniejące już grupy prężnie się rozwijają, pozyskały środki z Unii Europejskiej i już teraz mają się czym chwalić. Dzięki nawiązaniu współpracy z zagranicznymi producentami będą mogły nadal kreować rozwój całego regionu – mówił Kazimierz Kotowski.
 
Aby sandomierscy sadownicy jeszcze lepiej współpracowali z sobą w eksporcie, w 2011 roku został powołany Sandomierski Jabłkowy Korpus Eksporterów – To była luźna inicjatywa, której potrzeba wyszła podczas rozmów z sadownikami. Chodziło o to, aby współpracowali oni dla wspólnego dobra, a nie działali obok siebie czy czasem nawet wbrew sobie. W grupie zawsze raźniej, można wtedy dyktować swoje warunki – powiedział inicjator projektu Stanisław Masternak, starosta sandomierski. Podczas drugiej części konferencji goście mogli wysłuchać wykładów dotyczących polskiego sadownictwa, możliwości eksportowych i jeszcze lepszej współpracy w eksporcie na wschód.

Natomiast w sobotę, 31 sierpnia zorganizowany został objazd po bazach logistycznych grup producenckich w powiecie sandomierskim, aby na miejscu można było przekonać się o możliwościach handlowych.
Korzyści ze wspólnego działania sadowników odczuwa Halina Wojtas – jeden z sandomierskich sadowników, stowarzyszona w Sandomierskim Szlaku Jabłkowym. – W pojedynkę trudno się promować, a dzięki wspólnemu działaniu można pozyskać środki zewnętrzne, wyjeżdżać na targi, wizyty studyjne, na których oprócz promowania swoich produktów możemy też oglądać rozwiązania stosowane u innych producentów – mówiła.

Przedsięwzięciu patronowali: Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl