VII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

VII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Już po raz siódmy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego będzie organizatorem Kongresu Stowarzyszeń. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu odbędzie się w dniach 26-27 września 2013r. w Filharmonii Świętokrzyskiej oraz na terenie gminy Bieliny i powiatu ostrowieckiego. Uczestnicy Kongresu dyskutować będą na temat perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie świętokrzyskim. Zapoznają się także z prężnie działającymi ośrodkami ekonomii społecznej oraz przykładami współpracy samorządów z organizacjami społecznymi.

Kongres Stowarzyszeń to swoiste forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w naszym regionie. Powierzenie przez samorządy organizacjom pozarządowym wielu ważnych zadań, zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji oraz jest przykładem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Coraz większa aktywność organizacji pożytku publicznego i zaangażowanie w rozwój lokalny sprawiają, że trzeci sektor jest stałym i cennym partnerem dla samorządu.

– Podczas pierwszego dnia Kongresu chcemy dyskutować m.in. o możliwościach finansowania działań organizacji pozarządowych zarówno ze źródeł krajowych jak i środków unijnych oraz o perspektywach rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, ich wpływu na rozwój lokalny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Te jakże ważne zagadnienia uczestnikom Kongresu przybliżą zaproszeni praktycy i eksperci  tych obszarów.  Drugi dzień będzie praktycznym uzupełnieniem wykładów – odwiedzimy prężnie działające ośrodki ekonomii społecznej oraz zapoznamy się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami społecznymi – zapowiada Teresa Śliwa, przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegóły organizacyjne – Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych – Monika Kownacka, Anna Kudła – tel. 41 342 15 43.

Pliki do pobrania

Program VII Kongresu StowarzyszeńData dołączenia 2013-09-09, att456770_program_vii_kongresu_stowarzyszen.doc