Ingres nowego ordynariusza diecezji kieleckiej

Ingres nowego ordynariusza diecezji kieleckiej

W bazylice katedralnej w Kielcach odbył się ingres biskupa Jana Piotrowskiego – nowego ordynariusza diecezji kieleckiej. Uczestniczyło w nim ponad 2 tysiące osób, wierni,  biskupi i arcybiskupi oraz ponad 500 kapłanów z diecezji kieleckiej i tarnowskiej. Po mszy, w Wyższym Seminarium Duchownym nowemu pasterzowi diecezji kieleckiej składali życzenia świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, wyższych uczelni, miejscowej policji i straży pożarnej. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentował marszałek Adam Jarubas.

Nowy ordynariusz kielecki jest misjonarzem i duszpasterzem Przez kilka lat pracował w Republice Konga w Afryce oraz na ubogich przedmieściach Limy w Peru. Przez 10 lat piastował urząd dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Zna biegle kilka języków. 11 października 2014r. Papież Franciszek mianował ks. biskupa Jana Piotrowskiego ordynariusza Diecezji Kieleckiej.