Świętokrzyska Gala Jakości

Świętokrzyska Gala Jakości

ARTIMED NZOZ Sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości to laureaci XVI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. W poniedziałek, 8 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono i wyróżniono także projekty wynalazcze w VI edycji Konkursu “Świętokrzyski Racjonalizator”. Laureatów nagrodzili Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wicemarszałek Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

 
Głównym celem konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości jest promowanie i nagradzanie wyróżniających się w regionie przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji, które poprzez stałe doskonalenie się, wdrażanie nowoczesnych systemów i modeli zarządzania, dorównują światowym standardom jakości nie tylko w zakresie oferowanych usług i produktów, ale również w sferze swojego wewnętrznego funkcjonowania na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.

W XVI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego, przyznała łącznie trzy Nagrody Główne w poszczególnych kategoriach.
Laureatami zostały następujące jednostki:
1. ARTIMED NZOZ Sp. z o.o. – w kategorii organizacji niepublicznych – ochrona zdrowia.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju – w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia.
3. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – w kategorii organizacji publicznych.

Uhonorowano także laureatów i wyróżnionych w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator. Jego istotą jest pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego poprzez wspieranie działalności innowacyjnej – nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.
W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) oraz projekty wynalazcze (wynalazkii wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję Konkursu.
W ramach VI edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Komisja Konkursowa pod Przewodnictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa przyznała dwie Nagrody Główne, jedno Wyróżnienie oraz 12 Nagród za zgłoszone wynalazki.
Nagrody Główne za patenty:
– na rzecz zespołu twórców – dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Przemysław Buczyński, pn. Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego.
– na rzecz zespołu twórców – Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, pn. Nowy inhibitor korozji.
Przyznano jedno Wyróżnienie za prawa ochronne na rzecz twórcy – Robert Lis, pn. – Kotwa – Konstrukcja wsporcza huśtawki równoważnej.
oraz dwanaście Nagród za zgłoszone wynalazki:
– na rzecz zespołu twórców – Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak, Paweł Kamiński,pn. Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw gazowych, ciekłych i stałych.
– na rzecz zespołu twórców –  dr hab. Małgorzata Suchańska, mgr inż. Mirosław Płaza, dr hab. Elżbieta Czerwosz, dr inż. Radosław Belka, dr inż. Justyna Kęczkowska, Halina Wronka, pn. Optyczny czujnik wodoru.
– na rzecz zespołu twórców – dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, mgr inż. Stanisław Szewczyk, dr inż. Włodzimierz Grochal, pn. Przezroczysta przegroda budowlana oraz obiekt budowlany zawierający przezroczystą przegrodę budowlaną.
– na rzecz zespołu twórców – dr inż. Andrzej Szychowski, mgr inż. Monika Siedlecka, pn. Budowlana konstrukcja przekrycia hali, ze stalowych elementów pełnościennych, do pozyskiwania energii cieplnej.
na rzecz zespołu twórców – dr inż. Andrzej Szychowski, dr inż. Jacek Ślusarczyk, pn. Zbrojenie żelbetowego elementu zginanego.
– na rzecz zespołu twórców – dr inż. Paweł Łaski, dr Jakub Takosoglu, dr inż. Sławomir Błasiak, mgr inż. Gabriel Bracha, mgr inż. Dawid Pietrala, Józef Barycki, pn. Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych.
– na rzecz zespołu twórców – dr hab. inż. Marek Iwański, mgr inż. Piotr Ramiączek, pn. Sposób budowy asfaltowych konstrukcji nawierzchni drogowych.
– na rzecz twórcy – dr inż. Aneta Bugajska, pn. Sposób lokalizacji uszkodzeń kabli, zwłaszcza elektroenergetycznych.
– na rzecz zespołu twórców – Hubert Smorąg, Andrzej Pogodziński, Marcin Ruszkiewicz, Tomasz Bartosiński, pn. Sposób i urządzenie do redukcji tlenków azotu w spalinach kotłów energetycznych.
– na rzecz zespołu twórców – dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, pn. Laboratoryjny reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych, zwłaszcza do układu ciekłe reagenty – stały katalizator.
– na rzecz zespołu twórców – dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, dr Jerzy Oszczudłowski, mgr Dariusz Wideł, mgr Kamil Czech, pn. Kolumna do ekstrakcji analitu z cieczy do fazy stałej zwłaszcza do wykonywania analiz chromatograficznych.
– na rzecz zespołu twórców – dr Beata Szczepanik, dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, pn. Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny w fazie wodnej.