O tolerancji i otwartości na odmienność kulturową

O tolerancji i otwartości na odmienność kulturową

“Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca” to tytuł konferencji skierowanej do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli historii, wos, języka polskiego, religii, etyki, języka angielskiego i bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Celem konferencji, jak informują jej pomysłodawcy, jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na odmienność kulturową, akceptację innych kultur, religii i poglądów. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat zwalczania uprzedzeń i stereotypów o rasistowskim podłożu, a także rozmawiali o uwrażliwieniu na poszanowanie praw człowieka.
Gościem specjalnym była Lecia Brooks z USA, dyrektor organizacji Southern Poverty Law Center, której działalność koncentruje się na promocji równości społecznej, tolerancji i praw obywatelskich. Instytucja prowadzi programy edukacyjne uczące tolerancji i przełamywania barier rasowych, społecznych i kulturalnych w szkołach.
Organizatorem wydarzenia było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, w partnerstwie z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie.