Jak współpracować, aby produkować więcej, zdrowiej i lepiej?

Jak współpracować, aby produkować więcej, zdrowiej i lepiej?

„Innowatorzy spożywczego przemysłu rolnego: Jak współpracować, aby produkować więcej, zdrowiej i lepiej?” – to temat przewodni debaty organizowanej przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli funkcjonujące w ramach struktur Departamentu Polityki Regionalnej  Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestniczyli samorządowcy, naukowcy oraz przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego.

Tematyka spotkania dotyczyła praktycznego aspektu działalności producentów zdrowej żywności. Uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na pytania z zakresu wykorzystania narzędzi do osiągnięcia większej efektywności z produkcji i sprzedaży artykułów oraz jak polityka regionalna może wpływać na proces wzrostu poziomu jakości produktów i poziom zatrudnienia w tych sektorach regionalnej gospodarki.

Debata była kontynuacją  konferencji pt. „Potencjał gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo – warzywnego Ziemi Sandomierskiej”, która odbyła się 30-31 sierpnia w Sandomierzu.  Miała ona na celu nawiązanie kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikację istniejącej współpracy oraz promocję regionalnej produkcji owocowo-warzywnej na rynkach zagranicznych. Uczestniczyli w niej m.in.: dyplomacji i przedsiębiorcy z Rosji, Ukrainy, Armenii, Kazachstanu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nowoczesne mechanizmy budowy potencjału eksportowego sektora produkcji rolno – spożywczej na przykładzie m.in. sandomierskich grup produkcyjnych przybliżył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.
– Dzisiejsza debata to próba odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić potencjał produkcyjny wschodniej części regionu przy zastosowaniu  najnowszych rozwiązań nie tylko z dziedziny technologii produkcji, ale także strategii zarządzania i mechanizmów promocji  – mówił Grzegorz Orawiec.

Zaproszeni eksperci dyskutowali m.in. na temat tworzenia klastrów w ramach istniejących grup producenckich oraz obrania dobrego kierunku dalszej współpracy.

O perspektywach dalszego rozwoju grup producentów rolnych w nowym okresie programowania 2014 – 2020 poinformowała Magdalena Kędzierska, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Z kolei Stanisław Masternak, starosta powiatu sandomierskiego podkreślał rolę samorządu terytorialnego we współpracy lokalnego rozwoju gospodarczego na przykładzie Korpusu Eksporterów. Natomiast o  obecnej sytuacje grup producenckich i planach rozwojowych powiatu  sandomierskiego poinformował Janusz Stasiak, prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego. Debatę zakończyła informacja Haliny Siemaszko, prezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu o inicjatywach innowacyjnych i proklastrowych na obszarach wiejskich.
Debata zorganizowana została w ramach „XI Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów – OPEN DAYS 2013 w Brukseli”. Hasłem przewodnim debaty w naszym województwie jest „Europa w naszym regionie”,