Trwają inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Trwają inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Ponad 22,5 mln zł Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeznaczył na inwestycje w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w ubiegłym roku. Od 2012 roku realizowane są zadania określone w „Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega”, która została opracowana po ostatniej powodzi z 2010 roku. Przedstawiciele samorządu województwa podczas wizyty w powiecie sandomierskim zobaczyli, jak przebiegają prace na wałach na dwóch bardzo ważnych odcinkach – na rzece Koprzywiance w gminie Samborzec oraz na Wiśle przy Hucie Szkła Koćmierzów. W spotkaniu podsumowującym działania realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz radny Sejmiku Tomasz Ramus.

„Koncepcja ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega” zakłada przeprowadzenie koniecznych inwestycji na łączną kwotę około 1 miliarda zł. – Jeśli nadal, jak do tej pory, będą dostępne środki z rządowego „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, to  można wstępnie przewidywać, że jest szansa na realizację tych zadań do 2021 roku – poinformował Jacenty Czajka, kierownik Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sandomierzu.

Dotychczas z opracowanej Koncepcji zrealizowano w 2012 roku rozbudowę i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w Sandomierzu (ponad 7 mln 300 tys. zł), a także, w 2013 roku, rozbudowę lewego wału rzeki Koprzywianki w gminie Samborzec (ponad 8 mln 700 tys. zł). W trakcie realizacji jest rozbudowa prawego wału Koprzywianki w gminie Samborzec. To zadanie o wartości ponad 8 mln 800 tys. zł powinno się zakończyć do końca 2014r. Drugie rozpoczęte w ubiegłym roku zadanie to podwyższenie i rozbudowa prawego wału Wisły przy Hucie Szkła – Koćmierzów, w Sandomierzu (etap I). Jego wartość to prawie 11,5 mln zł, a planowany termin zakończenia to koniec 2015 roku. – Jest to bardzo poważne zadanie, po jego wykonaniu wzmocni się zabezpieczenie prawobrzeżnej części Sandomierza. Od ostatniej powodzi wiele się zmieniło, jest o wiele bezpieczniej niż było do tej pory – podkreślił Jacenty Czajka.

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, jako realizacja wspomnianej Koncepcji, opracowywana jest obecnie dokumentacja projektowa dla kolejnych 9 zadań w dwóch najbardziej zagrożonych powodzią rejonach województwa: na tzw. „węźle sandomierskim” i „węźle połanieckim”. – Najbardziej newralgiczne odcinki zostały naprawione, ale ważne, żeby dzisiaj działać w systemie ciągłym. Nawet jeśli tylko jakąś część z tych planów zostanie zrealizowana, to i tak będziemy żyć w o wiele bardziej bezpiecznym Świętokrzyskim – mówił marszałek Adam Jarubas. – Coraz większe mamy anomalie i powódź jak najbardziej może wystąpić. Ten odcinek od Huty Szkła w Sandomierzu do Koprzywianki to odcinek newralgiczny dla naszego powiatu, bo zawsze w tym obszarze było największe zagrożenie, dlatego cieszę się z tych inwestycji; będziemy dalej zabiegać wspólnie o środki rządowe – mówił radny Sejmiku Tomasz Ramus.

Polski rząd pracuje obecnie nad „Master Planem” przeciwpowodziowym, do którego ŚZMiUW chce zgłosić zaplanowane w województwie świętokrzyskim zadania. – Jest dużo do zrobienia, pewnie nie wszystkie się tam znajdą, ale te najważniejsze powinny. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Dziś wszyscy mamy świadomość, że wartość tych inwestycji jest na pewno i tak o wiele mniejsza niż wartość szkód, które praktycznie co kilka lat po tych kataklizmach musieliśmy likwidować – dodał marszałek.

– Dzisiaj nie można problemu przeciwpowodziowego rozwiązać w sposób fragmentaryczny, odcinkowy, to musi być kompleksowe działanie, które będzie obejmowało całe dorzecze Wisły, jak również Odry, na to zwróciła nam uwagę Komisja Europejska. Mimo wszystko musimy, to jest też uwaga pod adresem rządu, przeznaczać spore środki finansowe na tę bieżącą, „utrzymaniową” działalność. To nie tylko reagowanie w sytuacjach kryzysowych, ale zabezpieczanie na bieżąco urządzeń hydrologicznych – podkreślał Piotr Żołądek, członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach bieżących „robót utrzymaniowych” w 2013 roku ŚZMiUW zrealizował zadania na łaczną kwotę ponad 10,5 mln zł. Jednym z najistotniejszych był remont zamknięć głównych na jazie zbiornika wodnego „Cedzyna” (ponad 1 mln zł).