Święto Ryszarda Czarnego. Marszałek gratuluje jubileuszu

Święto Ryszarda Czarnego. Marszałek gratuluje jubileuszu

Na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Czarnego. Miały one mocno merytoryczny wymiar – przedstawiono nowo utworzoną fundację Instytut Zrównoważonego Rozwoju, odbyła się również konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli ambasad Szwecji, Norwegii i Danii. Gratulacje jubilatowi składali: przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas i Bernard Antos, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego.

Profesor Ryszard Czarny jest byłym ambasadorem RP w Szwecji, Norwegii i Islandii. Pełnił również funkcję ministra edukacji narodowej w latach 1995-1996. Obecnie jest kierownikiem Katedry Krajów Europy Północnej UJK, jedynej takiej w Polsce.

– Miałem okazję pełnić wiele interesujących funkcji, ale największą satysfakcję daje mi praca z uczniami, jest ona jeszcze większa, gdy uda mi się ukształtować część z nich. Ogromną satysfakcję daje również reprezentowanie swojego kraju na zewnątrz. Tego nie da się zmierzyć – mówił  prof. Ryszard Czarny.

– Jest to ważny dzień nie tylko dla uczelni, ale również dla regionu, bowiem profesor Czarny jest również w pewnym sensie ambasadorem Ziemi Świętokrzyskiej – mówił o jubilacie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Zanim odbyła się uroczysta laudacja na cześć profesora, którą wygłosił prof. Jerzy Jaskiernia oraz wręczono księgę jubileuszową prof. Czarnemu, odbyły się konferencje prasowa i naukowa.

Spotkanie z dziennikarzami było poświęcone uruchomieniu fundacji Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, której zadaniem będzie współpraca z państwami nordyckimi w celu korzystania z ich doświadczeń w zakresie pracy fundacji. Jej inicjatorem był oczywiście prof. Ryszard Czarny.

– Jest to projekt, który powstawał przez długi czas, ma za sobą żywiołową i długą część dyskusyjną. Zrównoważony rozwój jest jedną ze szkół ekonomii, która odpowiada na problemy państw nowoczesnych. Działanie fundacji będzie dla nas szansą na pogłębianie współpracy z państwami nordyckimi, a naszym podstawowym celem jest edukacja. Fundacja jest już zarejestrowana, można powiedzieć, że praca merytoryczna już się odbywa. Mamy 8 obszarów działania i będziemy teraz szukać w krajach nordyckich partnerów dla nich. Już na początku lutego będziemy w Oslo. Cieszę się, że będę mógł pracować nad tym projektem – mówił Tomasz Pawłuszko, który będzie kierował instytutem.

– Nie chodzi tylko o to, by korzystać z doświadczeń np. politologów, ale całego środowiska naukowego – chemików, fizyków, inżynierów. Chcemy by przyczyniły się one do lepszej współpracy świata nauki i biznesu oraz pokazały, jak można oszczędzać, wykorzystując to, co już się ma – mówił o działalności fundacji prof. Ryszard Czarny.

Mocne poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju wyrażał na konferencji naukowej z udziałem przedstawicieli ambasad państw nordyckich marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

– Zrównoważony rozwój z poszanowaniem przyrody jest szansą dla naszego województwa. W Świętokrzyskiem aż 66% obszaru jest prawnie chronionych ze względu na walory przyrodnicze i jest to najwyższy wskaźnik w Polsce. Na drugim biegunie jest województwo łódzkie z 14% a średnia krajowa to 33%. Trzeba dziś zapytać, jak atuty przyrodnicze przekuć na sukces. A obszarów, w których może nastąpić szeroko rozumiany rozwój jest wiele – choćby efektywność energetyczna, oszczędny styl życia. Dziękuję przedstawicielom środowiska akademickiego, za to, że powstaje tu organizacja pozarządowa, która chce w tym obszarze działać. Chcemy kształcić kadry, które będą liderami tego podejścia, które będą chciały wykorzystać brak wysoko rozwiniętego przemysłu w znacznej części naszego regionu. Cieszę się, że są dziś z nami przedstawiciele krajów nordyckich, z których doświadczenia chcemy korzystać dla wzrostu myślenia o zrównoważonym rozwoju w naszym województwie – mówił marszałek Jarubas.

W konferencji naukowej, oprócz marszałka województwa świętokrzyskiego, wzięli udział dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji UJK Wojciech Saletra, radca Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce Józef Neterowicz pierwszy sekretarz Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce Bothild Nordsletten oraz doradca handlowy Ambasady Królestwa Danii w Polsce Katarzyna Wojda. Informację dotyczącą perspektyw zrównoważonego rozwoju w województwie świętokrzyskim przedstawił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Orawiec.

Przedstawiono na niej również szczegóły działania Instytutu Zrównoważonego Rozwoju oraz poinformowano o utworzeniu specjalnej Kolekcji Nordyckiej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach. Znajdzie się w niej ponad 1000 skandynawskich dzieł z zakresu nauk społecznych i stosunków międzynarodowych, głównie po angielsku. 350 z tych pozycji przekazał do kolekcji prof. Ryszard Czarny.