1% #COŚDOBREGO

Wolontariat Pracowniczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w kampanii społecznej promuje ideę przekazywania 1 % organizacjom pożytku publicznego: różnego rodzaju stowarzyszeniom, fundacjom, które zajmują się działalnością społeczną. Dlaczego warto zrobić #COŚDOBREGO?

– Kampania zachęca do aktywnej postawy, do odruchów serca i zastanowienia się nad tym, jak każdy z nas może pomóc. Pierwszym krokiem może być przekazanie 1% podatku. Czasem wystarczy nawet mały gest, by zmienić czyjś świat na lepszy – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

W ramach akcji „Coś Dobrego” – #COŚDOBREGO został opracowany film promocyjny. Są w nim wyeksponowane hasła nawiązujące do obszarów, którymi zajmują się różnorodne organizacje np.: zdrowie, prawa obywatelskie, niepełnosprawność, seniorzy, dzieci i młodzież, edukacja, kultura, zwierzęta, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, prawa człowieka, pomoc ofiarom, wolontariat. Dzięki temu widz dowie się jaki zakres działań może wesprzeć. Będą przygotowane także ulotki oraz plakaty informacyjne.

Przekazanie 1% z podatku nic nie kosztuje, ponieważ jest on odliczany od kwoty podatku należnego państwu, którą i tak trzeba zapłacić. 1% może przekazać: podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnianego formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, której chce się przekazać swój 1% i gotowe. Pieniądze zasilą konto wybranej fundacji, a przekazaniem środków z 1% zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego, zatem dla podatnika nie oznacza to żadnych dodatkowych

Liczba darczyńców rośnie :

Z danych Izby Administracji Skarbowej w Kielcach wynika, że w 2017 roku – w rozliczeniu za rok 2016 – ponad 271 tys. podatników przekazało ponad 14 mln 240 tys. zł na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dla porównania w 2016 r. – w rozliczeniu za rok 2015 było to blisko 260 tys. osób i kwota ponad 13,3 mln. zł. W porównaniu do ubiegłego roku jest to o 12 tys. osób więcej i ponad 887 tys. zł. wyższa kwota.

Poniżej w załącznikach wykaz organizacji pożytku publicznego z województwa świętokrzyskiego oraz tych, które zgłosiły się do naszej akcji z prośbą o wsparcie:

Kopia wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 świętokrzyskie X-1

Wykaz organizacji, które zgłosiły się do nas z prośbą o wsparcie:

1% Caritas Diecezji Kieleckiej

1% Gabriel Rozpara

1% Jakub Orawiecki

1% Kacper Bąk

1% Nikola Wesołowska

1% Szymek Miksa

1% Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

1% Mateusz Krężel

1% Nadia Szostak

1% Staś Walkiewicz

Promocja
Plakat do pobrania