100-lecie urodzin Jana Pawła II

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja obchodzimy setną rocznicę urodzin naszego wielkiego rodaka, papieża – świętego Jana Pawła II. Upamiętniając to wydarzenie Sejm RP ustanowił rok 2020 rokiem jego imienia. W pamięci wiernych Jan Paweł II pozostanie inspiratorem przemian na świecie, orędownikiem pokoju i dialogu, myślicielem i filozofem, człowiekiem kultury i sztuki, poetą i aktorem, niestrudzonym pielgrzymem, miłośnikiem gór, ale przede wszystkim człowiekiem głębokiej wiary. Ojciec Święty w swych licznych pielgrzymkach papieskich dwukrotnie odwiedził ziemię świętokrzyską.

Marszałek województwa Andrzej Bętkowski oddał hołd Janowi Pawłowi II, w setną rocznicę jego urodzin, składając kwiaty pod pomnikiem naszego wielkiego rodaka. Przy tej okazji marszałek podzielił się osobistymi refleksjami oraz wspomnieniami z okresu pontyfikatu papieża – Polaka.
– Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II jest wyjątkową okolicznością obchodzoną w 2020 roku. Papież zapisał się w istotny sposób w historii kościoła powszechnego oraz dziejach naszej ojczyzny. Jego wielka miłość do Polski jest godna naśladowania przez przyszłe i obecne pokolenia, a cały okres pontyfikatu jest świadectwem roli jaką Ojciec Święty odegrał na rzecz pokoju i pojednania między narodami i religiami – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.
– Sam dwukrotnie uczestniczyłem w spotkaniach pielgrzymkowych z Janem Pawłem II. Pierwszy raz na krakowskich Błoniach, a drugi podczas pielgrzymki papieża do Sandomierza. Spotkania te wywarły na mnie ogromne wrażenie, głównie z uwagi na przesłania jakie płynęły z papieskich homilii. Były one wskazówkami teraźniejszych i przyszłych działań, jakie należy podejmować, na rzecz rozwoju Polski. – wspomina marszałek Andrzej Bętkowski.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, gdzie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. W 1938 roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów uczestniczył w spotkaniach literackich, przygotowywał spektakle teatralne, pisał pierwsze utwory poetyckie. W 1942 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia teologiczne w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1958 roku został mianowany biskupem, w 1963 roku arcybiskupem, a w 1967 roku otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał 27 lat i był jednym z najdłuższych w historii. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski, jako patron dążeń wolnościowych naszego narodu oraz promotor ugruntowania pozycji naszej ojczyzny wśród narodów Europy. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku.
Polski papież znany był jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym. Odbył 104 pielgrzymki, odwiedzając ponad 130 krajów na całym świecie, w tym 9 razy Polskę. W swych eucharystycznych pielgrzymkach Jan Paweł II dwukrotnie odwiedził ziemię świętokrzyską. Po raz pierwszy, podczas swojej IV pielgrzymki do ojczyzny, 3 czerwca 1991 roku gościł w Kielcach i Masłowie. Ojciec Święty wziął udział w spotkaniu modlitewnym w kieleckiej katedrze na zakończeniu III Synodu Diecezjalnego, a następnie spotkał się z przedstawicielami zgromadzeń zakonnych z całej Polski. W Masłowie papież odprawił mszę świętą dla setek tysięcy wiernych i ukoronował obraz Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Przyjął wtedy godność Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego. Podczas VII pielgrzymki do Polski, przebiegającej pod hasłem „Bóg jest miłością”, 12 czerwca 1999 roku Jan Paweł II odwiedził Sandomierz.

Galeria zdjęć