Pracownicy Urzędu przekazali artykuły szkolne dla świetlic

Pracownicy Urzędu przekazali artykuły szkolne dla świetlic

Książki, w tym lektury szkolne, maskotki oraz artykuły piśmiennicze trafiły do najbardziej potrzebujących świetlic środowiskowych w województwie świętokrzyskim. Zebrane dary w piątek, 25 sierpnia przekazała Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

– Po koncercie „Marszałkowskie Kolędowanie” zebraliśmy dużo książek oraz artykułów szkolno – piśmienniczych z zamiarem doposażenia świetlic środowiskowych działających przy ośrodkach pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim. Wybraliśmy cztery najbardziej potrzebujące instytucje, którym właśnie dziś przekazujemy zebrane wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego dary. Rozpoczęcie roku szkolnego jest świetnym momentem, aby książki oraz artykuły szkolne trafiły do tych ośrodków  – mówiła Karolina Jarosz.

Zebrane przedmioty  zostały przekazane do ośrodków pomocy społecznej, przy których działają świetlice środowiskowe: we Włoszczowie, Pierzchnicy, Końskich i Chęcinach. Dzieci będą mogły korzystać z książek, w tym lektur szkolnych, malowanek oraz artykułów szkolnych  – zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, farb, długopisów, plecaków, bibuł, flamastrów itp. Wśród darów nie zabrakło także maskotek.

– Dzieci będą korzystać zarówno z książek jaki i innych artykułów szkolnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękujemy pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za przekazane dary – mówiła Ewa Znojek, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.

W przygotowaniu zebranych książek i artykułów szkolnych pomagali członkowie Wolontariatu Pracowniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.