Budynek Szpitala Specjalistycznego W Czerwonej Górze.

18 listopada 2020 – Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

W tym roku już po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. To międzynarodowe święto zostało ustanowione w 2002 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Amerykański Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi (ang. The National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI).

18 listopada Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).