Pieniądze 768x431

18 milionów na projekty badawczo-rozwojowe

Wegańskie wędliny z kiełków, innowacyjne metody wydobycia siarki, a nawet wykorzystanie wody siarczkowej… w redukcji masy ciała – m.in. nad takimi rozwiązaniami będą pracowały świętokrzyskie firmy, które otrzymają dotacje na projekty dotyczące badań i prac rozwojowych, a także wdrożenia tych innowacyjnych rozwiązań w produkcji. Do pięciu przedsiębiorstw trafi w sumie ponad 18 milionów złotych – taką decyzję podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas ostatniego posiedzenia w kadencji 2014-2018.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a decyzja związana jest z rozstrzygnięciem konkursu z działania „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości: projekty badawczo- rozwojowe”.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęło w sumie 8 wniosków, z których po ocenie formalnej i merytorycznej, komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania 6 wniosków. Te rekomendacje zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa podczas dzisiejszego, ostatniego w tej kadencji posiedzenia.
Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego trafią do pięciu przedsiębiorstw, które realizować będą w sumie 6 projektów. Są to:
KUBARA sp. z o. o. – na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie w firmie KUBARA sp.z o.o. innowacyjnych produktów w postaci wędlin wegańskich z kiełków wraz z linią pilotażową”; wartość przedsięwzięcia to ponad 3,5 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO w wysokości 1 mln 982 tys. zł;
Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne „Hydrowiert” sp. z o.o. – na projekt „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny”; wartość inwestycji to 11,6 mln zł, w tym dotacja z RPO w wysokości 4,7 mln zł;
Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne „Hydrowiert” sp. z o.o. – na projekt „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi wydobycia siarki”; wartość tego zadania to 11,4 mln zł, w tym dotacja z RPO – 4 mln 999 tys. zł;
ELPOLOGISTYKA z sp. z o.o. – otrzyma prawie 4,2 mln zł dotacji z RPO na realizację projektu „„Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej technologii produkcji bloczka samozaciskowego w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczedne budownictwo”; wartość całego przedsięwzięcia to 12,2 mln złotych;
FONTIA sp. z o.o. – otrzyma 1,8 mln złotych dofinansowania z RPO na „Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała”; całkowita wartość projektu to 2 mln 456 tys. zł;
Firma Wytwórczo- Handlowo – Usługowa BUDMAR – dotacja z RPO w wysokości 604 tys. zł na projekt „Inteligentna myjnia”, o całkowitej wartości 1 mln 471 tys. złotych.

W ramach rozstrzygniętego konkursu do świętokrzyskich firm na prace badawczo – rozwojowe trafi w sumie 18 mln 283 tysiące złotych.

Lokalizacja