Obradowały Komisje Sejmiku

Obradowały Komisje Sejmiku

Obradowały trzy Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Radni zaopiniowali uchwały, które znalazły się w porządku obrad XXXIV sesji Sejmiku.