Mapa powiatów województwa świętokrzyskiego

20 lat Samorządu Powiatowego

Od 1 stycznia 1999 r. Polska jest podzielona na gminy, powiaty i województwa.  Wtedy bowiem w życie weszła reforma administracyjna. Ponowne wprowadzenie powiatów w naszym kraju to efekt ustawy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym. Zgodnie z przepisami prawa powiat jest lokalną wspólnotą. Najważniejsze kompetencje powiatu to wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie takich spraw jak: edukacja publiczna, ochrona zdrowia, transport, drogi publiczne, geodezja, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, przeciwdziałanie bezrobociu, obronność. W województwie świętokrzyskim funkcjonuje 13 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu – Kielce.

Mapa powiatów województwa świętokrzyskiego