2018 Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

2018 Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie uchwalili 2018 rok „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego”. W taki sposób chcą upamiętnić sukces społeczności regionalnej zaangażowanej w obronę województwa świętokrzyskiego, która pokazała siłę i konsekwencję w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Radni zdecydowali także, że 5 czerwca każdego roku będzie „Świętem Województwa Świętokrzyskiego.”

 

Mija 20 lat od momentu kiedy Sejm zdecydował o utworzeniu 16 województw, wśród których znalazło się Województwo Świętokrzyskie. W 1998 roku w toku prac nad nową ustawą o podziale terytorialnym państwa ważyły się losy naszego regionu. Przygotowany projekt przewidywał bowiem podział kraju na 12 dużych regionów, bez Kielecczyzny.

Brak podmiotowości województwa świętokrzyskiego w projektach reformy spowodował lawinę działań podejmowanych przez samorządowców, parlamentarzystów, media, ale przede wszystkim ogromną grupę mieszkańców, którzy nie wyrazili aprobaty dla proponowanych rozwiązań.

Tysiące mieszkańców manifestujących w stolicy i składających podpisy w obronie regionu, aktywność gmin, deklarujących przynależność do województwa, ogromny wysiłek liderów skupiających środowiska samorządowe, gospodarcze i intelektualne oraz zaangażowanie mediów regionalnych przyniosły pozytywny skutek. W wyniku powszechnej mobilizacji mieszkańców 24 lipca 1998 r. przyjęto ustawę z nową mapą województw, na której znalazło się Świętokrzyskie.

– Jak Państwo pamiętacie powstanie województwa świętokrzyskiego nie było pewne. To wielkie zaangażowanie środowiska lokalnego, całej społeczności regionalnej spowodowało, że Sejm ustanowił 16 regionów – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. – Chcemy pamiętać o tych  wydarzeniach, stąd powstała idea, aby 2018 rok ogłosić „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego” oraz aby 5 czerwca każdego roku był „Świętem Województwa Świętokrzyskiego.”

Za sprawą obrony niezależności zachowaliśmy bazę instytucjonalną, gospodarczą i naukowo – kulturalną, co przełożyło się na rozwój społeczno – gospodarczy regionu i lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

20. rocznica powstania Województwa Świętokrzyskiego jest wspaniałą okazją do zapoczątkowania tradycji corocznego obchodzenia Święta Naszego Regionu.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił „Święto Województwa Świętokrzyskiego” na dzień 5 czerwca każdego roku, zaś jego obchody odbywać się będą corocznie w weekend obejmujący dzień 5 czerwca lub pierwszy weekend następujący po tej dacie.

Uroczyste obchodzenie Święta Województwa Świętokrzyskiego umożliwi uhonorowanie wszystkich mieszkańców, a także pozwoli na zacieśnianie więzi międzyludzkich oraz budowę relacji opartych na przeświadczeniu o przynależności do wspólnoty. Będzie to również okazja do pielęgnowania postaw patriotyzmu regionalnego i promocji całego Województwa.

– To będzie święto o charakterze powszechnym, dla mieszkańców regiony, abyśmy wspólnie cieszyli się z tego, że możemy sami o osobie decydować – dodał marszałek Adam Jarubas.