42 Mln Zł Z Unii Europejskiej Na Walkę Z Covid 19 – Są Już Umowy Ze świętokrzyskimi Powiatami!

42 mln zł z Unii Europejskiej na walkę z COVID-19 – są już umowy ze świętokrzyskimi powiatami!

Placówki opieki zdrowotnej, służby mundurowe i instytucje świadczące usługi społeczne – w sumie 880 podmiotów, najbardziej odczuwających skutki pandemii koronawirusa, obejmą projekty unijne przygotowane przez świętokrzyskie powiaty. Po rekordowo szybkim, najkrótszym w historii Regionalnego Programu Operacyjnego naborze wniosków, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na ich dofinansowanie.

– Zgodnie z deklaracjami sprzed kilkunastu dni, przyznajemy dziś dofinansowanie dla projektów RPO, skierowanych do tych pracowników i klientów instytucji w poszczególnych powiatach, którzy są najbardziej narażeni na kontakt z koronawirusem – powiedziała podczas uroczystości zawarcia umów wicemarszałek Renata Janik. – Obejmujemy pomocą m. in. szpitale powiatowe, jednostki policji i straży pożarnej, placówki pogotowia ratunkowego, przychodnie, stacje sanitarno-epidemiologiczne, schroniska i noclegownie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i domy dziecka. Projekty pozwolą sfinansować przede wszystkim zakupy środków ochrony osobistej dla pracowników, klientów i podopiecznych tych instytucji, a także materiałów i urządzeń do dezynfekcji.

– Kwota unijnego wsparcia, zaplanowana dla każdego ze starostw, jest wynikiem algorytmu kilku zmiennych – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski. – Najważniejszą z nich była liczba ludności powiatu, gdyż wsparcie projektowe może zostać potencjalnie skierowane do każdego mieszkańca. Istotną rolę odgrywała również liczba podmiotów zaplanowanych do objęcia pomocą. W ramach przygotowań do realizacji projektów każde ze Starostw musiało m. in. zdiagnozować potrzeby placówek służby zdrowia oraz innych instytucji, w tym jednostek służb mundurowych, we współpracy z urzędami gmin z terenu danego powiatu. Na tej podstawie określono kierunki i zakres wsparcia.

O skali obecnych potrzeb świadczą liczby: łącznie w 14 projektach przewidziano wsparcie dla 880 podmiotów. Powiaty planują kupić w sumie ponad 1,3 mln maseczek ochronnych, blisko 5 mln rękawiczek jednorazowych, 250 tys. fartuchów, 55 tys. kombinezonów ochronnych i 185 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Ze względu na specyfikę projektów poszczególne Starostwa nie określiły dokładnej liczby osób, które skorzystają ze wsparcia. Z przybliżonych szacunków wynika jednak, że w skali województwa z pomocy w różnych formach i wymiarach skorzysta w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Łączne dofinansowanie dla „antywirusowych” projektów powiatowych wynosi 42 mln zł. Fundusze pochodzą z niewykorzystanych dotychczas kwot, pierwotnie przeznaczonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na działania o charakterze społecznym i zdrowotnym. Do poszczególnych powiatów trafiło od około 2 do ponad 6 mln zł.

Projekty powiatowe zostały dofinansowane w nadzwyczajnym trybie, przewidzianym przez tzw. specustawę funduszową, która umożliwia elastyczne dysponowanie funduszami unijnymi, w celu zwalczania skutków pandemii. Dzisiaj zawarto umowy dla 13 projektów, natomiast umowa na dofinansowanie projektu dla powiatu starachowickiego zostanie zawarta w ciągu kilku najbliższych dni, w tym przypadku trwają jeszcze prace nad dopracowaniem wniosku. Wszystkie projekty będą realizowane do końca 2020 r.