Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

42. sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

W poniedziałek 10 stycznia 2022 r. o godz. 17:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach rozpocznie się XLII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisję z obrad można śledzić w systemie esesja.tv 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Wybór przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
  1. powołanie komisji skrutacyjnej,
  2. przeprowadzenie głosowania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie XLII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.