60 tysięcy bez przetargu

Od poniedziałku obowiązuje nowe prawo zamówień publicznych. Podniesiony został m.in. próg obowiązywania przepisów o przetargach, ograniczona ma być też liczba odwołań od decyzji zamawiających.

Od poniedziałku obowiązuje nowe prawo zamówień publicznych. Podniesiony został m.in. próg obowiązywania przepisów o przetargach, ograniczona ma być też liczba odwołań od decyzji zamawiających.Najważniejszą zmianą, jaka obowiązuje od 11 czerwca jest wyższy próg, od którego należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych. Bez konieczności ogłoszenia przetargu samorządy będą mogły wydać kwotę do 14 tysięcy euro, czyli w praktyce ponad 60 tys zł.Zmienił się również próg odwołań. W przetargach organizowanych przez administrację lokalną przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia odwołania jedynie w sytuacji, gdy wartość zamówienia nie przekroczy 211 tysięcy euro. W pozostałych przypadkach formą ochrony prawnej będzie jedynie możliwość złożenia protestu.W przetargach dotyczących zamówień w przedziale od 14 tys. euro do 137 tys. euro dla zamówień realizowanych przez administrację rządową, oraz do 211 tys. euro w przypadku samorządów i 422 tys. euro dla tzw. zamówień sektorowych będą stosowane procedury uproszczone. W sprawach spornych powyżej górnych granic tych przedziałów ma rozstrzygać nowo powołana Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)KIO, ma skupiać zawodowych arbitrów – prawników z doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych. Izba byłaby instytucją niezależną.Niezawisłość członków Izby gwarantowałyby wymagania analogiczne, jak w przypadku sędziów, np. zakaz prowadzenia przez nich innej działalności zawodowej, politycznej czy posiadania akcji i udziałów w spółkach.

 

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/