Pomysł na Lider plus

Gminy Daleszyce i Raków mają pomysły jak przyciągnąć do siebie turystów, powstał tam Związek Stowarzyszeń opracowujący projekty nowych atrakcji. Do tej pory zwiedzający region rzadko zaglądali do gminy Daleszyce. Nieco lepiej było w Rakowie, gdzie głównym magnesem przyciągającym turystów jest zbiornik Chańcza.

Gminy Daleszyce i Raków mają pomysły jak przyciągnąć do siebie turystów, powstał tam Związek Stowarzyszeń opracowujący projekty nowych atrakcji. Do tej pory zwiedzający region rzadko zaglądali do gminy Daleszyce. Nieco lepiej było w Rakowie, gdzie głównym magnesem przyciągającym turystów jest zbiornik Chańcza. Na terenie obydwu gmin pojawi się ponad 100 kilometrów profesjonalnych ścieżek rowerowych, z pełnym oznakowaniem, punktami przystankowymi, grillowiskami oraz zadaszonymi wiatami, gdzie będzie można odpocząć. W Borkowie powstanie folwark konny z profesjonalną ujeżdżalnią, gdzie będą się odbywać imprezy rangi międzynarodowej. Najciekawszym pomysłem na zagospodarowanie unikatowego rezerwatu bagienno – torfowego “Białe Ługi” jest utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej zawieszonej między wierzchołkami drzew. Wymaga to jednak uzgodnień z konserwatorem przyrody. Pomysły te mają zostać zrealizowane do marca 2008 roku. Finasowane będą z unijnego programu Lider plus.

Źródło: www.radio.kielce.com.pl