7,5 mln złotych dla świętokrzyskich podstawówek

7,5 mln złotych dla świętokrzyskich podstawówek

Nowe, wielofunkcyjne boiska sportowe, wyremontowane i zmodernizowane sale gimnastyczne, a także nowoczesne wyposażenie pracowni dydaktycznych  – wkrótce ruszają inwestycje w kilkudziesięciu szkołach podstawowych powiatów: staszowskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i  sandomierskiego.  Marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali dziś w Klimontowie i Lipniku umowy o dofinansowanie 16 projektów w ramach Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’. Łączna kwota wsparcia tych przedsięwzięć to blisko 7,5 mln zł.

W Urzędzie Gminy w Klimontowie podpisano umowy z gminami z powiatu sandomierskiego i staszowskiego. Są to: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Obrazów, Łubnice i Połaniec. Łączna kwota dofinansowania podpisywanych umów to ponad 2, 5 mln zł. Natomiast w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali umowy z gminami z powiatu opatowskiego i ostrowieckiego: Baćkowicami, Iwaniskami, Lipnikiem, Ożarowem, Sadowiem, Bodzechowem, Ostrowcem Św. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”, Publiczną Szkołą Podstawową w Nowym Skoszynie i Publiczną Szkołą Podstawową w Boleszynie. Łączna kwota dofinansowania to ponad 4, 9 mln zł.

Projekty objęte wsparciem obejmują rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastruktury sportowej, służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkolnych pracowni.

W tym konkursie można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł ze środków unijnych, a dla projektów które znajdowały się na obszarze rewitalizacyjnym dodatkowo można było pozyskać  środki z budżetu państwa.

Dotychczas w ramach Działania 7.4 zawarto 109 umów na łączną kwotę wsparcia 156,8 mln zł.

Galeria zdjęć