Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego – ankieta