Aktywność radnego Grzegorza Banasia

  1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 9/9
  2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 178/181
  3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 5/5
  4. Komisja Rewizyjna: 5/5
  5. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 10/10
  6. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 51/52
  7. Zapytania : 0
  8. Interpelacje: 0

p1/p2 – udział w posiedzeniach – głosowaniach / ilość posiedzeń – głosowań

Aktywność w latach 2018-2019
1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 17/18
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 7/10
3. Komisja Rewizyjna: 6/6
4. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 13/14
5. Zapytania: 0
6. Interpelacje: 2

p1/p2- udział w posiedzeniach / ilość posiedzeń