Aktywność radnej Agaty Binkowskiej

Aktywność radnej w roku 2023

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 4/5
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 69/93
 3. Komisja Rewizyjna: 2/2
 4. Komisja Samorządu Terytorialnego: 3/5
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 19/23
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 2

p1/p2- udział w posiedzeniach -głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań

Aktywność radnej w roku 2022

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 12/13
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 174/185
 3. Komisja Rewizyjna: 6/6
 4. Komisja Samorządu Terytorialnego: 10/12
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 27/41
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 5

Aktywność radnej w roku 2021

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 14/14
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku:192/193
 3. Komisja Rewizyjna: 8/9
 4. Komisja Samorządu Terytorialnego:5/7
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku:16/21
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 9

p1/p2- udział w posiedzeniach -głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań

Aktywność radnej w roku 2020

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 9/9
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 170/181
 3. Komisja Rewizyjna: 5/5
 4. Komisja Samorządu Terytorialnego: 4/7
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 22/27
 6. Zapytania: 2
 7. Interpelacje:5

p1/p2 – udział w posiedzeniach – głosowaniach / ilość posiedzeń – głosowań

Aktywność w latach 2018-2019
1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 16/18
2. Komisja Rewizyjna: 6/6
3. Komisja Samorządu Terytorialnego: 9/11
4. Zapytania : 0
5. Interpelacje: 2

p1/p2- udział w posiedzeniach / ilość posiedzeń