Kampania Społeczna, Alzheimer. Rozumiem. Wspieram

Alzheimer – Rozumiem – Wspieram

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przystąpił do kampanii informacyjnej pn. „Alzheimer – rozumiem – wspieram”, której celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców naszego województwa na temat tej choroby oraz informowanie o potrzebach osób chorych i ich opiekunów.

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób
starszych, w wieku powyżej 60-65 lat. Im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80. roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.

Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc, bo brak im podstawowej wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach gdzie można otrzymać pomoc i potrzebne informacje. Osoby żyjące z chorobą otępienną potrzebują być traktowane jak równoprawni współobywatele, którzy chcą być aktywni, zaangażowani, potrzebni i obdarzeni szacunkiem.
Ich zachowania i umiejętności mogą się różnić w zależności od wieku lub stopnia zaawansowania choroby, ale zawsze potrzebują i mają prawo do życia w przyjaznym, życzliwym dla nich środowisku, w którym czują się bezpiecznie i mogą liczyć na pomoc innych.

Żeby stworzyć im takie warunki, konieczna jest edukacja społeczna i wielosektorowa współpraca samorządu lokalnego, służby zdrowia, organizacji społecznych, opiekunów zawodowych i rodzinnych. Stąd pomysł na kampanię informacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Pliki do pobrania

  • Potrzeby osób żyjących z demencją (plik w formacie pdf o rozmiarze 5,9 MB) – pobierz broszurę
  • Czego naprawdę potrzebują osoby żyjące z demencją (plik w formacie pdf o rozmiarze 99 kB)-  pobierz ulotkę
  • Materiał informacyjny nt. kompani Alzheimer – Rozumiem – Wspieram (plik w formacie pdf o rozmiarze 230 kB) – pobierz materiał informacyjny