Goście Otwarcia Wystawy W Grupie Członek Zarządu Marek Jońca

Antyczna wystawa w muzeum w Sandomierzu

28 października, w piątek w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu odbyło się otwarcie nowej wystawy archeologicznej „Chotyniec – wrota do antycznej Scytii”. Wystawa dotyczy odkryć, dokonanych podczas prac wykopaliskowych na grodzisku w miejscowości Chotyniec. To ostatnia w tym roku wystawa czasowa w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Ekspozycję obejrzał członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

W wydarzeniu wzięły udział osoby, przy współpracy których powstała ekspozycja, czyli cały zespół badawczy prowadzący badania w Chotyńcu, a także przedstawiciele partnerów wystawy – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych miasta Sandomierza, powiatu sandomierskiego oraz województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.

– Niezwykle bogata i ważna, jeżeli chodzi o wartość obiektów zabytkowych, swoje przesłanie i walor edukacyjny o niezwykle dużym potencjale naukowym dokumentująca i prezentująca jedno z ważniejszych osiągnięć polskiej nauki – przede wszystkim polskiej archeologii ostatnich lat jest o tyle istotna w tym miejscu, że nasze muzeum założone 1921 roku jak Muzeum Ziemi Sandomierskiej zbudowane jest na zbiorach archeologicznych – tak podkreślił ważność wystawy czasowej dyrektor Muzeum dr Mikołaj Getka-Kenig.

Podczas wydarzenia został odczytany list od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego – patrona honorowego wystawy:

– Jest mi niezmiernie miło, że dzięki współpracy naukowej instytucji muzealnych oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, mieszkańcy Sandomierza oraz zwiedzający region turyści będą mogli zapoznać się z jednym z największych odkryć archeologicznych ostatnich lat, dokonanym na terenie województwa podkarpackiego. To dzięki zespołowi badaczy pod przewodnictwem prof. dr hab. Sylwestra Czopka, podczas wykopalisk nad grodzisku Scytyjskim w Chotyńcu rozpoznano wiele artefaktów pochodzących z wczesnej epoki żelaza, co rzuciło zupełnie nowe światło na obecny stan wiedzy i wyników badań w odniesieniu do oddziaływania kultury antycznej na tereny obecnego pogranicza polsko-ukraińskiego, a szerzej Euroregionu Karpackiego.

Po oficjalnej części wernisażu odbyło się oprowadzanie kuratorskie po wystawie.

na podst. Muzeum Zamkowego w Sandomierzu