Muzeum Okręgowe W Sandomierzu

Archeologiczne skarby pokaże sandomierskie muzeum

W Muzeum Zamkowym w Sandomierzu trwają przygotowania do nowej, interesującej i niecodziennej ekspozycji, prezentującej wyniki badań prowadzonych w grodzisku w Chotyńcu. Otwarcie wystawy – 29 października br.

Wystawa pt. „Chotyniec – Wrota Do Antycznej Scytii”, którą Muzeum Zamkowe w Sandomierzu organizuje pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego i marszałka województwa podkarpackiego, ma za zadanie przybliżyć wykopaliska prowadzone z Chotyńcu, wiosce w powiecie przemyskim, gdzie odkryto zabytki scytyjskiego kręgu kulturowego. Zwiedzającym zostaną zaprezentowane artefakty odkryte na grodzisku, w tym między innymi w całości zachowana pierwsza odnaleziona na naszych ziemiach grecka amfora. Poza nią pokazane zostaną brązowe i żelazne grociki scytyjskich strzał, szpile, naszyjniki, pierścionek oraz fragmenty naczyń nawiązujących wykonaniem do tych odnajdywanych na innych grodziskach z tego kręgu kulturowego. Pokazane będą także elementy pochodzące z osad otaczających grodzisko, czyli scytyjskie grociki strzał oraz ceramika o wschodnich nawiązaniach.

Drugim celem wystawy jest przybliżenie wiedzy na temat Scytów. Oprócz plansz informujących o sposobie prowadzenia walki oraz o innych scytyjskich znaleziskach z ziem polskich, pojawią się także artefakty ze stanowisk niezwiązanych bezpośrednio z Chotyńcem.

Na wystawie pojawi się 146 artefaktów archeologicznych, 424 kopie złotych i srebrnych przedmiotów, 12 plansz informujących o metodach prowadzenia badaniach, wyświetlany będzie też film o wykopaliskach w Chotyńcu.

Wystawa dostępna będzie w muzeum od 29 października do 2 grudnia br.

źródło informacji – Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, platforma Archeologia żywa – patron medialny