Wizyta W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian W Słupi

Badają odmiany roślin i doradzają rolnikom

O zalecanych odmianach roślin do uprawy w województwie świętokrzyskim, o badaniach nad zasiewem, doświadczeniach polowych, czy technologii upraw rozmawiano w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi. Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz radny Sejmiku Artur Konarski zapoznali się z Programem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który jest „drogowskazem” dla świętokrzyskich rolników w doborze roślin uprawnych.


– Tu prowadzone są doświadczenia, badania i uprawy roślin, które stosowane są w przemysłowej gospodarce rolnej. Ta działalność daje informacje rolnikom, które odmiany roślin powinni uprawiać w danej części regionu, aby plon był urodzajny – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Spotkanie „Problematyka rolnictwa w nowej perspektywie rolnej w UE, społeczność rolnicza, bezpieczeństwo żywności i żywienia” było połączone z wizytacją pól doświadczalnych prowadzonych na terenie stacji.

– To jedyne miejsce w regionie, gdzie prowadzi się tak szeroki zakres badań nad rodzajami roślin. To bardzo ważna dla rolnictwa świętokrzyskiego działalność, która dostarcza szerokie spektrum wiedzy na temat upraw. A dzisiejsza konferencja uświadamia, że nie powinno się dobierać dowolnie roślin na poszczególne gleby – dodał członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Od roku 1999 stacja uczestniczy w Programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie świętokrzyskim. W PDO współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa tj. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa.

– Przeprowadzamy badania odmian w kierunku wartości gospodarczej. Zajmujemy się PDO, które upowszechniamy na terenie regionu. Chcemy aby rolnicy jeszcze chętniej i liczniej do nas przyjeżdżali i konsultowali się w doborze upraw, które zasieją na swoich polach – podkreśliła Ewa Kotarska, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi. – Na 126 hektarach mamy 17 hektarów przeznaczonych na doświadczenia. To w sumie 7 tysięcy małych poletek po 15 metrów kwadratowych. Rocznie badamy około 1500 odmian – dodaje dyrektor.

Na podstawie badań tworzone są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa”. Listy zawierają konkretne informacje dla rolników dotyczące najlepiej plonujących odmian, ich odporności na choroby, wymarzanie.

Dzięki PDO rolnicy otrzymują konkretne informacje o wartości użytkowej odmian roślin uprawnych i przydatności do uprawy. Rolnicy mogą dokonać trafnego doboru odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy. Cała ta działalność również ma przełożenie na produkcję zdrowej żywności.

– Rolnicy mogą świadomie podjąć decyzję co u siebie na polu wysiać, żeby najlepiej rosło, było, zdrowe i wolne od GMO. To przekłada się na zdrową, polską żywność, z której jesteśmy znani na całym świecie – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski.

Od 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wspiera prace w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. – Udało nam się zwiększyć dotację dla stacji z 35 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych – mówił radny Sejmiku Artur Konarski.

– Jako przedstawiciele władzy publicznej musimy szukać różnego rodzaju instrumentów, aby ułatwić funkcjonowanie takim niezwykle potrzebnym instytucjom. To przełoży się na korzyści dla rolników, a ich w województwie świętokrzyskim jest bardzo dużo – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.