Dsc01387

Barbórka w Staszowie

Uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Staszowie rozpoczęła uroczystości barbórkowe Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie. Uczestniczył w nich członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca.

– Ogromnie się cieszę i dziękuję za zaproszenie na tę piękną uroczystość, Dzień Górnika – powiedział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca. – Dla górników w tym dniu szczęść Boże, bo to jest dzisiaj ich dzień. Zdrowia, pomyślności i pięknego dalszego rozwoju. Ważne jest, by w tych słowach znalazły się przede wszystkim życzenia bezpieczeństwa dla wszystkich górników, także bezpieczeństwa przemysłowego. Bo przecież ten przemysł ma ogromne tradycje na ziemi świętokrzyskiej, podkarpackiej, ale ważne, że funkcjonuje. I jest szansa, że dalej będzie się rozwijał.

Marek Jońca przyznał, że sam osobiście pracował w przemyśle siarkowym, ponad 30 lat w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Dlatego ten dzień jest dla niego szczególnie ważny. – Dziękujemy św. Barbarze za wszystko, co wnosi w to piękne tradycyjne święto – podkreślił. – Dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jest to niezwykle ważny dzień. Przemysł siarkowy ostał się tylko na ziemi świętokrzyskiej, a był tak potężny kiedyś. Wydobywano ponad 3 mln ton siarki, teraz znacznie, znacznie mniej.

Mszę świętą odprawił ksiądz kanonik Edward Zieliński. W imieniu miejscowej parafii on też złożył życzenia wszystkim górnikom, hutnikom, których patronem jest św. Barbara. Poświęcił ufundowane przez mieszkańców sztandary. W uroczystościach uczestniczyli: senator Jarosław Rusiecki, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, zastępca burmistrza Ewa Kondek, prezesi i dyrektorzy Siarkopolu, pracownicy, mieszkańcy ziemi staszowskiej.

01369
W mszy świętej uczestniczyły górnicze poczty sztandarowe

Siarkopol jest jedynym na świecie przedsiębiorstwem, które prowadzi wydobycie siarki metodą podziemnego wytapiania. Od 2013 r. zakłady w Grzybowie wchodzą w skład Grupy Azoty S.A.., która posiada 85 proc. akcji spółki. Największe wydobycie, na poziomie 1.471.990 ton siarki, osiągnięto w 1980 r., przekraczając tym samym 50 proc. wykorzystania złoża.

Galeria zdjęć

Lokalizacja