Będą obradować Komisje Sejmiku: Budżetu i Finansów oraz Zdrowia

Będą obradować Komisje Sejmiku: Budżetu i Finansów oraz Zdrowia

W poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, przed rozpoczęciem Sesji Sejmiku będą obradować dwie Komisje. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny rozpocznie się o godz. 9.15, w sali VIP, w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Obrady Komisji Budżetu i Finansów odbędą się o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Filharmonii (II piętro).

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. Radni odniosą się również do projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Ponadto przedyskutowane zostaną zmiany regulaminu zamówień publicznych w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2022.

Przedmiotem pracy Komisji Budżetu będzie również projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok.