Budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publiczej

Będzie obradować Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 25 października 2021 r. o godz. 09.00. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13 (czytelnia).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Dyskusja na temat sytuacji w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy
  3. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.