Sławomir Kopacz I Andrzej Bętkowski

Bieliny jak nowe

Ścieżka turystyczno-historyczna, utworzenie ryneczku, przebudowa ośrodka zdrowia i wodociągu – to tylko część zadań, realizowanych są w gminie Bieliny dzięki wsparciu środków unijnych. 


Bieliny wypięknieją dzięki projektowi rewitalizacji, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość to ponad 7,5 mln zł, zaś wkład Unii Europejskiej zamknął się w kwocie prawie 4 mln zł.

Projekt „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny. Etap II” to kolejne inwestycje służące rozwojowi gospodarczemu, kulturowemu oraz edukacyjnemu gminy. Są one odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i pozytywnie wpłyną na warunki życia mieszkańców gminy.

– Serce Gór Świętokrzyskich – gmina Bieliny, która odwiedzają turyści z całej Polski, wypięknieje dzięki unijnemu wsparciu – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Rewitalizacja to szansa na przekształcanie obszarów zdegradowanych i nadawanie im nowych funkcji oraz nowego oblicza. Te działania służą także mieszkańcom, którzy otrzymają przyjazną przestrzeń do integracji i wypoczynku.

Podpisanie Umowy Na Dofinansowanie Projektu Bieliny Jak Nowe
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu “Bieliny jak nowe”

W ramach projektu zaplanowano renowację miejsc upamiętnienia martyrologii mieszkańców w okresie II wojny światowej, stworzenie trasy spacerowej po Bielinach, przebudowę i remont Ośrodka Zdrowia, budowę ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu i stworzenie monitoringu na terenie objętym rewitalizacją. Zagospodarowany zielenią zostanie także teren wokół szkoły i Urzędu Gminy, zmodernizowana stacja uzdatniania wody, powstanie ryneczek do handlu koszykowego i przebudowany wodociąg.

Projekt „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny. Etap II” realizowany jest w ramach RPOWŚ 2014-2020 z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich.