Konkurs Z Zakresu Biogospodarki 1 Miejsce Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza W Oblęgorku

Biogospodarka w szkole? Gwarancja ciekawych zajęć!

Eksperymenty, zajęcia w terenie, przyszkolny ogródek, a nawet… mini las. To tylko niektóre z pomysłów świętokrzyskich nauczycieli i młodzieży na to, jak chronić nasze środowisko. I to z myślą o takich entuzjastach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowali konkurs na najlepszy miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki, w ramach projektu RDI2CluB. Opiekunowie najlepszych przedsięwzięć otrzymali pamiątkowe dyplomy od marszałka Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki i dyrektora ŚCDN Jacka Wołowca, zaś dla finalistów przekazano nagrody.

Ogłoszony w drugiej połowie zeszłego roku konkurs dla nauczycieli i ich podopiecznych kształtował proekologiczne postawy, zapoznawał z pojęciem biogospodarki i pokazywał, jak łatwo może się w nią zaangażować każdy z nas. Szczególny nacisk położono na źródła zanieczyszczeń powietrza, ich wpływ na człowieka i środowisko oraz sposoby zmniejszania ich emisji. Uczniowie, pod kierunkiem opiekunów projektu, używali m.in. prostych metod monitorowania i dokumentowania stanu powietrza, organizowali spotkania i akcje edukacyjne oraz przeprowadzili szereg przyrodniczych eksperymentów. Efekty swojej wielomiesięcznej pracy przedstawili w formie dwujęzycznej (polsko-angielskiej) prezentacji PowerPoint, opatrzonej zdjęciami, wykresami, krótkimi filmami i innymi ciekawymi materiałami multimedialnymi.

– Rosnąca w nas wszystkich potrzeba ochrony środowiska naturalnego wynika z coraz większej świadomości zagrożeń, jakie przynoszą różne formy działalności człowieka – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodaje – ważną rolę w tym procesie odgrywa kształtowanie u współobywateli odpowiedzialności za stan przyrody. Uwrażliwienie najmłodszych na stan środowiska w którym żyją, na potrzebę kontaktu z nieskażoną przyrodą, to nasza nadzieja na przyszłość. Konkursy takie jak ten na najlepszy miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki rozwijają w uczniach poczucie odpowiedzialności i wrażliwość na środowisko – przekonuje marszałek Andrzej Bętkowski.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z terenu województwa. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, pod kierunkiem nauczyciela Jarosława Skoczylasa. Drugie miejsce przyznano miniprojektowi realizowanemu przez uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, kierowanemu przez nauczycielkę Elżbietę Wołoszyn. Trzecie miejsce zajął z kolei zespół Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej pod opieką nauczycielki Wioletty Flejterskiej. Na „zielone” postawili także wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach, należącego do kieleckiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), pracujący pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Zawiszy.

– Cieszę się, że poprzez takie inicjatywy uczymy naszą młodzież szacunku do przyrody i racjonalnego korzystania z jej zasobów. Gratulując sukcesu i zaangażowania, dziękuję za tak wielki odzew i zapraszam do udziału w kolejnych naszych proekologicznych przedsięwzięciach – zachęca członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Zwycięskie prezentacje zobaczyć można na stronie http://www.rdi2club.umws.pl/pl/item/82-biogospodarka-w-szkole-gwarancja-ciekawych-zajec. Więcej informacji o biogospodarce i jej znaczeniu dla naszej przyszłości, znaleźć można na świętokrzyskiej stronie projektu RDI2CluB oraz platformie Biobord.eu.

Konkurs organizowany w ramach projektu #R043 RDI2CluB „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Galeria zdjęć