Biznes łatwiejszy z poręczeniem

Biznes łatwiejszy z poręczeniem

Rozmowa z Ryszardem Stępniem, Prezesem Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach.

  – 21 października w Podzamczu  Chęcińskim odbędzie się konferencja „Finansowanie przedsiębiorczości w latach 2014-2020”. Jakie propozycje Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy przedstawi przedsiębiorcom i mieszkańcom?  

Ryszard Stępień: – Jako współorganizatorzy konferencji chcemy przede wszystkim przekazać przedsiębiorcom najświeższą wiedzę o możliwości finansowego wsparcia ich działalności w przyszłej perspektywie finansowej. Zaprezentujemy im oprócz aktualnej oferty naszego Funduszu możliwości tzw. montażu finansowego, w  którym obok banków pomocne są  instytucje otoczenia biznesu, w tym Fundusz Pożyczkowy  Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Fundusz  Poręczeniowy.  W programie konferencji, której przewodniczyć będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa znajdują się wystąpienia zarówno przedstawicieli Departamentu Polityki Regionalnej,  jak i obydwu naszych Funduszy. Chcemy, by przedsiębiorcy otrzymali  kompendium niezbędnej i sądzę przydatnej wiedzy.

 – Kto będzie uczestniczył w konferencji?

Ryszard Stępień: – Planujemy udział około 120 przedsiębiorców z całego regionu świętokrzyskiego. Oprócz tego zapraszamy przedstawicieli pozostałych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które działają w województwie, jak również przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Zapraszamy  mikro, małych i średnich przedsiębiorców.  Wszyscy chętni mogą też zgłosić swój udział w konferencji poprzez stronę internetową – www.gpi-swietokrzyskie.pl

– Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy ma już spore doświadczenia w ciągu trzech lat działalności.  Które z nich są najważniejsze? Jakie nowe obszary was interesują?  

Ryszard Stępień: – Fundusz został utworzony 29 kwietnia 2010 r. jako spółka, której udziałowcami są Województwo Świętokrzyskie i Bank Gospodarstwa Krajowego, działalność operacyjną rozpoczął od października 2010. Podstawowym celem naszej działalności jest poręczanie za mikro, małych i średnich przedsiębiorców do 80  proc. kwot kredytów zaciąganych przez nich w bankach na tzw. cele rozwojowe. Kwota jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 5 proc. naszych kapitałów poręczeniowych,  tj. aktualnie 1,4 mln zł.  To nasza podstawowa działalność.
Życie przyniosło wiele niespodzianek. Szczególnie istotne było  uruchomienie w I kwartale 2013 r. nowego produktu w ramach inicjatywy rządowej poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli „Portfelowej Linii Gwarancyjnej” de minimis ( PLD ). Spowodowało to konieczność dostosowania również naszej oferty Funduszy zrzeszonych w Krajowej Grupie Poręczeniowej (KGP) do zmienionej sytuacji na rynku usług poręczeniowych. Stąd też obecnie wdrażamy nowy produkt we współpracy z BGK, jakim jest linia PLD Plus, czyli poręczenie Funduszu Poręczeniowego z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, przy czym 20 proc. kredytu będzie poręczana przez fundusze, 60 proc.  – gwarantowana przez bank . To produkt kierowany jest dla przedsiębiorców MŚP poprzez sieć Banków Spółdzielczych. Poza tym  wdrażamy produkty w nowych obszarach, np. poręczenia wierzytelności  leasingowych. W połowie maja br. została podpisana pierwsza umowa o współpracy w tym obszarze z PeKaO Leasing na poręczenie wierzytelności leasingowych do 80 proc. Wkrótce zostaną podpisane  kolejne umowy: z Millenium Leasing i PKO BP Leasing. W przyszłym roku planujemy uruchomić poręczanie wierzytelności faktoringowych, gwarancje wadialne w gwarancje dobrego wykonania kontraktu.  Musimy stale rozszerzać naszą ofertę produktową i zakres działalności. Nasze podstawowe usługi, czyli klasyczne poręczenia kredytów inwestycyjnych, (tak zwanych rozwojowych), będą bowiem już wkrótce również objęte gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach planowanego rozszerzenia linii rządowej.  Fundusze poręczeniowe przy swoim ciągle tworzonym potencjale finansowym nie są na razie w stanie konkurować z ofertą BGK mającą gwarancje rządowe, która jest tylko z tego faktu o wiele bardziej atrakcyjna dla banków komercyjnych niż nasza. Dlatego musimy poszukiwać nowych obszarów, by nasza oferta była ciągle aktualna i dostępna. Tym bardziej, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie zajmował się ani leasingiem, ani faktoringiem. Naszym atutem we współpracy, jaką obecnie realizujemy z 33 Instytucjami Finansowymi (w tym 28 bankami) na terenie województwa świętokrzyskiego, jest to, że  od czerwca posiadamy wysoką ocenę ratingową ( na poziomie inwestycyjnym), jaka została nam nadana przez niezależną agencję BCRA notyfikowaną w Komisji Europejskiej. Sprawia to, że banki trochę „odważniej” korzystają z naszych poręczeń.

 – Dla mieszkańców naszego regionu ważne są konkretne dane, liczby, bo one często najlepiej obrazują działalność. Ile osób skorzystało w ciągu trzech lat z waszej działalności? Jakie kwoty były poręczane?

 Ryszard Stępień: – W tej chwili mamy na koncie 105 poręczeń z dwóch źródeł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego udzieliliśmy 80 poręczeń na około 17 mln zł, a z kapitału własnego – około 8  mln zł. W obecnej perspektywie realizujemy projekt w ramach RPO,  który opiewa na 25 mln zł. Dwie trzecie projektu zostało już zrealizowane. Średnia kwota poręczeń wynosi 232 tys., średni okres poręczenia – 38 miesięcy, średni udział naszego poręczenia w kredycie – 60 proc. najwyższa kwota, maksymalnie dopuszczalna przepisami wewnętrznymi – 5 proc. naszego kapitału poręczeniowego, tj. 1,4 mln zł.

– Czyli pytając wprost – ile wynosi wasze poręczenie?

Ryszard Stępień: – Generalnie nasze poręczenie jest do 80 proc. kapitału, bez kosztów odsetkowych, bez żadnych prowizji. Poręczamy tylko kapitał, czyli należność główną banku, 80 proc i nie więcej, jak powiedziałem niż 1,4 mln zł, do pięciu lat z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy, czyli  łącznie do 66 miesięcy. Ze środków RPO od stycznia tego roku udzielamy poręczeń w formule de minimis  bez jakichkolwiek kosztów dla przedsiębiorców, za absolutne zero. Natomiast z kapitału własnego mamy prowizję według tak zwanych stawek bezpiecznych, żeby nie nosiła cech ukrytej pomocy publicznej. Stawki uzależnione są od udziału naszego poręczenia w kredycie i od długości okresu poręczenia. Wszystko jest dostępne na naszych stronach internetowych. www.swietokrzyskifp.pl Zachęcamy zatem przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą  i skorzystania z niej, bo możemy być naprawdę przydatnym i pomocnym partnerem w prowadzeniu biznesu.

 – Dziękuję za rozmowę.