marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg

Blisko 21 milionów złotych wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik uroczyście podpisali z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg umowę na dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość”. Do 34 domów pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego trafi,, w formie grantów, prawie 21 milionów złotych.

Województwo świętokrzyskie znalazło się w gronie pierwszych województw podpisujących dzisiaj umowy na realizację projektów wspierających mieszkańców i kadrę domów pomocy społecznej w związku z epidemią COVID-19, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opracował projekt pn. „Bezpieczna przyszłość”, w ramach którego samorząd województwa świętokrzyskiego otrzyma 20 mln 685 tys. zł. Projekt realizowany będzie w trybie nadzwyczajnym (na podst. art. 10 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19).

– Dzisiaj w Ministerstwie mieliśmy okazję podpisać bardzo istotny projekt dotyczący wsparcia domów pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe na zlecenie samorządów. W dobie pandemii koronawirusa, domy pomocy społecznej są takimi miejscami, które powinny być objęte szczególną troską. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj podpisać tę umowę i liczymy, że otrzymane środki pozwolą nam skutecznie pomagać DPS-om na terenie województwa świętokrzyskiego – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Pozyskane w ramach projektu środki zostaną przekazane w formie grantów dla 34  świętokrzyskich domów pomocy społecznej. Wśród nich są ośrodki z powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, miasta Kielce, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego i włoszczowskiego.

– O granty będą występować samorządy, które te domy pomocy prowadzą. Granty będą przeznaczone na szeroko rozumianą pomoc m. in. tworzenie tymczasowych miejsc do izolacji poza szpitalem, w których mieszkańcy DPS będą przebywać w czasie leczenia, zapewnienie im należytej opieki medycznej oraz noclegu, wyżywienia, sprzątania itp.  Pieniądze można będzie także przeznaczyć na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu do dezynfekcji powierzchni, ozonatorów, mat dezynfekcyjnych, koncentratorów tlenu, ssaków elektrycznych, lamp bakteriobójczych czy termometrów bezdotykowych. Pozyskane wsparcie umożliwi także zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19. Bardzo się cieszę i dziękuję Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za możliwość złożenia takiego wniosku przez samorząd województwa świętokrzyskiego – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Galeria zdjęć