Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska

Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska

Budowa wiaduktu i ścieżek rowerowych, zakup autobusów oraz wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej. W Skarżysku-Kamiennej prezydent Konrad Krönig i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali pre-umowę na dofinansowanie projektu związanego z budową zintegrowanego systemu komunikacyjnego na terenie miasta. Wartość zadania to prawie 45 milionów złotych.

Głównym celem projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze gminy Skarżysko-Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko. W efekcie przyniesie to redukcję emisji dwutlenku węgla o 503 tony w skali roku, skrócenie czasu przejazdu i podniesienie komfortu podróży komunikacją miejską, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie pasażerom bieżącej informacji na temat czasu przejazdu autobusów oraz stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych wykorzystywanych także w celach transportowych.

– Podpisujemy pre-umowę na realizację ważnego dla miasta i powiatu skarżyskiego zadania. Obejmuje ono m.in. budowę wiaduktu nad torami w ciągu ul. Piłsudskiego, ścieżek rowerowych z wypożyczalniami rowerów, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej oraz zakup siedmiu nowych autobusów. Wszystko w jednym projekcie – mówił prezydent Konrad Krönig.

Wartość zadania to 44 520 077, 36 zł, zaś dofinansowanie unijne – 36 706 210, 75 zł. (Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014-2020).

– Na poziomie samorządu województwa decydujemy o wydawaniu unijnych pieniędzy na najlepsze projekty. Projekt złożony przez Skarżysko zdecydowanie taki jest. Najlepiej odpowiada na potrzeby mieszkańców – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano: budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 8, w celu przekroczenia jej i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysko-Kamiennej, zakup 7 niskoemisyjnych autobusów o pojemności 630 miejsc, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę parkingów „bike&ride” z 75 stanowiskami postojowymi, wykonanie oświetlenia drogowego typu LED, budowę i wyznaczenie 2,0 km bus pasów, budowę 2,4 km ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych.

Galeria zdjęć

Lokalizacja