Misja gospodarcza do Szwecji i Danii

Misja gospodarcza do Szwecji i Danii

Promocja sektorów energetyki odnawialnej oraz turystyki uzdrowiskowej regionu świętokrzyskiego na rynkach zagranicznych była tematem misji gospodarczej do Szwecji i Danii. Organizatorem wyjazdu dniach 4 – 7 września 2018 r. był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Spotkania w Lund, Kopenhadze oraz Sztokholmie były okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów zarówno branż OZE i jak i uzdrowiskowej, które mogą przyczynić się do ich rozwoju w  Świętokrzyskiem.
W Lund,  4 września uczestnicy misji spotkali się na tamtejszym Uniwersytecie z Mikaelem Backmanem ze Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki oraz zaproszonymi ekspertami lokalnymi. Tematami spotkań były możliwości i uwarunkowania współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi z parku naukowego „Odeon”. Ponadto przedsiębiorcy mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką powyższych branż na rynku szwedzkim.
5 września, w Kopenhadze uczestnicy misji wzięli udział w spotkaniach w duńskiej agencji rządowej „State of Green” – organizacji łączącej partnerów w sektorze odnawialnych źródeł energii, zajmującej się zarówno energią odnawialną, a także efektywnością energetyczną. Dodatkowo w tym dniu uczestnicy misji spotkali się z Łukaszem Szymaszkiem, kierownikiem zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kopenhadze, który przedstawił obszerną informację na temat możliwości wejścia firm polskich na rynek duński oraz możliwości współpracy.
W tym samym czasie uczestnicy misji z branży uzdrowiskowej uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami biur podróży oraz firmy „PolenGo” od 15 lat zajmującej się organizacją wyjazdów do Polski zarówna dla klientów indywidualnych jak i grupowych.
6 września uczestników misji gościła organizacja „Invest Stockholm”, która jest oficjalną agencją promocji inwestycji w Sztokholmie, a także wizytowali Stockholm Biochar Project and Production Plant. Przedstawiciele uzdrowisk regionu Świętokrzyskiego w trakcie wizyty studyjnej na terenie Sztokholmu odbyli również spotkania z ekspertem ds. turystyki z Polskiej Organizacji Turystycznej oraz z przedstawicielami kilku biur podróży.

Misja gospodarcza została zorganizowana w ramach projektu “Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do bussiness in”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć